Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητών μελισσών σε προβλήματα τμηματοποίησης καταναλωτικής αγοράς

Ntousakis Ioannis-Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A376D0DF-4370-44F5-A48E-ACBF24B72FD7
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης-Αντώνιος Ντουσάκης, "Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητών μελισσών σε προβλήματα τμηματοποίησης καταναλωτικής αγοράς", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26770
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθούν τρεις διαφορετικοί αλγόριθμοι οι οποίοι βασίζονται στη συμπεριφορά των μελισσών στη φύση και οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Στην μίμηση της συμπεριφοράς αναζήτησης τροφής (foraging behaviour) και στην μίμηση της συμπεριφοράς ζευγαρώματος (mating behavior). Αφού γίνει η απαραίτητη προσαρμογή των αλγορίθμων και η βελτιστοποίηση των παραμέτρων τους, θα εφαρμοστούν σε προβλήματα τμηματοποίησης καταναλωτικής αγοράς τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ΝP-hard προβλημάτων clustering. Θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις σε τεχνητά και πραγματικά δεδομένα και θα εξεταστεί η πρακτική εφαρμογή τους. Ως μέτρα απόδοσης των αλγορίθμων θα χρησιμοποιηθούν αφενός η ποιότητα της λύσης (δηλαδή το κατά πόσο βελτιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση) και αφετέρου ο χρόνος επίλυσης του προβλήματος και το υπολογιστικό φορτίο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά