Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνδυασμένος έλεγχος αποθεμάτων και αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα παραγωγής ενός σταδίου που παράγουν δύο τύπους προϊόντων και δεν απαιτούνται χρόνοι προετοιμασίας

Sbonias Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1E25740F-6E48-4500-ADD8-CC4EB8ED720E
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Σμπόνιας, "Συνδυασμένος έλεγχος αποθεμάτων και αποδοχής παραγγελιών σε συστήματα παραγωγής ενός σταδίου που παράγουν δύο τύπους προϊόντων και δεν απαιτούνται χρόνοι προετοιμασίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26798
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσουμε ένα σύστημα παραγωγής, που παράγει δύο προϊόντα και τα διαθέτει σε δύο κατηγορίες πελατών αντίστοιχα, με εκθετικούς χρόνους παραγωγής και τις αφίξεις πελατών να είναι τυχαίες ακολουθόντας τη διαδικασία Poisson. Σκοπός είναι με την σύγκριση τριών απλών πολιτικών ελέγχου, του αποθέματος και των εισερχόμενων παραγγελιών, να επιλεγούν αυτές που ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Τα αποτελέσματα, με τη βοήθεια αριθμητικών πειραμάτων, που δίδουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες δεύτερης τάξης της συνάρτησης κόστους, δείχνουν ότι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά