Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών ποιότητας μέσω του μοντέλου Kano: Εφαρμογή μεθοδολογίας στον κλάδο των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptops)

Bobolaki Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD924D84-A427-46E2-A4B6-82639268A847
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Μπομπολάκη, "Μέτρηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών ποιότητας μέσω του μοντέλου Kano: Εφαρμογή μεθοδολογίας στον κλάδο των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptops)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας, μέσω της εκτίμησης του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας και επιβίωσης για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Για πολλά καταστήματα η ικανοποίηση των πελατών τους αποτελεί από μόνη της το μέτρο της επιτυχίας τους και χρησιμεύει ως εργαλείο στρατηγικής τους. Αυτό που αποτελεί επιθυμητό στόχο της μέτρησης είναι το κατά πόσο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Επιπρόσθετα, όπως αποδεικνύεται από μεγάλο αριθμό μελετών, η ικανοποίηση είναι σε θέση να αυξήσει τις πωλήσεις, μέσω της δημιουργίας αφοσιωμένων πελατών.Μια μεθοδολογία που μπορεί να αναλύσει τους παράγοντες ικανοποίησης των πελατών είναι το μοντέλο του Kano. Το μοντέλο αυτό κατηγοριοποιεί τα χαρακτηριστικά ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή τους στην ικανοποίηση και τη δυσαρέσκεια των πελατών.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας του μοντέλου Kano και του τρόπου κατηγοριοποίησης των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος/ υπηρεσίας στις διαστάσεις ποιότητας (αναμενόμενη, επιθυμητή, ελκυστική, αδιάστροφη, αντίστροφη και αμφισβητήσιμη) και η διερεύνηση της ικανοποίηση των πελατών σε ένα πραγματικό περιβάλλον όπως είναι ο τομέας των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά