Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολιτικές αναπλήρωσης αποθέματος πρώτων υλών σε σύστημα παραγωγής με τακτικούς και ευκαιριακούς προμηθευτές

Volani Natalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE482292-2920-4949-98EB-09A04F88529A
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ναταλία Βολάνη, "Πολιτικές αναπλήρωσης αποθέματος πρώτων υλών σε σύστημα παραγωγής με τακτικούς και ευκαιριακούς προμηθευτές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27851
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εξετάζεται ένα σύστημα παραγωγής που προμηθεύεται πρώτες ύλες ή/και έτοιμα προϊόντα από τακτικούς και ευκαιριακούς προμηθευτές και τα διοχετεύει στην αγορά. Η ζήτηση προϊόντων έχει μία δεδομένη μέση τιμή αλλά είναι στοχαστική. Για παράδειγμα, η ημερήσια ζήτηση έχει απρόβλεπτες διακυμάνσεις γύρω από την μέση ημερήσια τιμή της, η οποία θεωρείται γνωστή. Η επιχείρηση έχει έναν ή περισσότερους τακτικούς προμηθευτές πρώτων υλών, οι οποίοι την προμηθεύουν με προϊόντα σε καθορισμένη τιμή πώλησης. Αν δεν υπήρχαν ευκαιριακοί προμηθευτές, η επιχείρηση θα μπορούσε να εύρει την πολιτική αναπλήρωσης των αποθεμάτων πρώτων υλών η οποία μεγιστοποιεί το μέσο ρυθμό κέρδους (ετήσιο κέρδος ή εν γένει κέρδος/μονάδα χρόνου) με βάση τις τιμές αγοράς πρώτων υλών και πώλησης προϊόντος, τις στατιστικές παραμέτρους (μέση τιμή, διασπορά) της ζήτησης, το κόστος επένδυσης για την αγορά και, πιθανόν, τη συντήρηση των αποθεμάτων πρώτων υλών και το κόστος παραγωγής.Το πρόβλημα για την επιχείρηση είναι το ακόλουθο. Κάποια στιγμή η επιχείρηση δέχεται προσφορά από ευκαιριακό προμηθευτή, σε τιμή κατά κανόνα χαμηλότερη από την καθορισμένη τιμή των τακτικών προμηθευτών. Οι ευκαιριακοί προμηθευτές προσφέρουν επίσης κάθε φορά συγκεκριμένη (μέγιστη) ποσότητα στη συγκεκριμένη (χαμηλή) τιμή, η οποία έχει τη μορφή ‘μοναδικής προσφοράς’ (one time discount). Τη δεδομένη στιγμή που της γίνεται η προσφορά, η εν λόγω επιχείρηση έχει ήδη ένα απόθεμα πρώτων υλών, πιθανότατα αναμένει και αφίξεις εκκρεμών παραγγελιών ενώ η τιμή προσφοράς είναι γνωστή. Τη συμφέρει να αποδεχτεί αυτή την πρόταση;Αν το τρέχον απόθεμα πρώτων υλών είναι χαμηλό και δεδομένου ότι δεν ξεπερνά κάποια άνω όρια που έχουν καθορισθεί (με κατάλληλη βελτιστοποίηση) από την επιχείρηση, τότε συμφέρει περισσότερο η αποδοχή της προσφοράς. Στην περίπτωση που το τρέχον απόθεμα είναι ήδη υψηλό, δεν γίνεται δεκτή η ευκαιριακή προμήθεια λόγω του κόστους επένδυσης και συντήρησης του πλεονάζοντος αποθέματος.Στην εργασία αυτή μελετάται το πώς οι ευκαιριακές προμήθειες επηρεάζουν την πολιτική αποθεμάτων καθώς επίσης και ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός παραμέτρων βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη κερδοφορία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά