Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φασματοσκοπική μελέτη (XPS) καταλυτικών συστημάτων περιβαλλοντικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος - μέταλλα μετάπτωσης (Fe, Co, Ni, Cu) υποστηριγμένα σε οξείδιο του δημητρίου (CeO2)

Spyropoulou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/272C215D-995D-45D0-99AC-8314B44F3BB9
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Σπυροπούλου, "Φασματοσκοπική μελέτη (XPS) καταλυτικών συστημάτων περιβαλλοντικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος - μέταλλα μετάπτωσης (Fe, Co, Ni, Cu) υποστηριγμένα σε οξείδιο του δημητρίου (CeO2)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων των στερεών υλικών αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τομέα αιχμής της Επιστήμης Υλικών. Ο λόγος έγκειται στην προσπάθεια κατανόησης των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στις επιφάνειες στερεών υλικών , τα οποία βρίσκουν εφαρμογές σε ερευνητικούς τομείς όπως η κατάλυση, η μικροηλεκτρονική, κ.α.Ειδικότερα για την περιοχή της ετερογενούς κατάλυσης είναι θεμελιώδους σημασίας η κατανόηση της επιφανειακής χημείας των υλικών, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την καταλυτική δραστικότητα. Η σε βάθος κατανόηση της επιφανειακής δομής των καταλυτικών υλικών ,αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να προβούμε στην βελτιστοποίηση ή στην εκ νέου ανάπτυξη προηγμένων καταλυτικών συστημάτων.Μια σημαντική κατηγορία καταλυτικών υλικών είναι τα μέταλλα μετάπτωσης. Επιπλέον , η χρησιμοποίηση φορέων με εξαιρετικές οξειδοαναγωγικές ιδιότητες, όπως το οξείδιο του δημητρίου (CeO2), αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις ιδιότητες της ενεργούς φάσης διαμέσου αλληλεπιδράσεων μετάλλου φορέα και ως εκ τούτου την μετέπειτα καταλυτική τους δραστικότητα. Καθίσταται επομένως απαραίτητη η επιφανειακή ανάλυση των υλικών αυτών προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση τόσο της φύσης του μετάλλου όσο και των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα στην επιφανειακή χημεία των υλικών.Προς την κατεύθυνση αυτή στην παρούσα ΔΕ εξετάζεται διαμέσου επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών , όπως είναι η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων XPS , η επιφανειακή συμπεριφορά ( χημική σύσταση και οξειδωτική κατάσταση) τεσσάρων μετάλλων μετάπτωσης (Fe,Co,Ni,Cu) υποστηριγμένα σε φορέα CeO2.Στην εργασία αρχικά περιγράφονται οι βασικές αρχές και εφαρμογές του φαινομένου της ετερογενούς κατάλυσης .Στην συνέχεια γίνεται μια ανασκόπηση των καταλυτικών συστημάτων που βασίζονται στα μέταλλα μετάπτωσης και σε οξείδια βασισμένα στο Δημήτριο ,καθώς και του εύρους των εφαρμογών του. Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών αρχών και εφαρμογών της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτινών Χ( X ray Photoelectron Spectroscopy,XPS) .Στο κυρίως μέρος της εργασίας παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα χαρακτηρισμού των προς μελέτη καταλυτών, τα οποία ελήφθησαν στο εργαστήριο. Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά στην παράθεση καταλυτικών εφαρμογών των υλικών που μελετήθηκαν , προς επίρρωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά