Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενοποίηση πληροφοριακών μοντέλων στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος

Dermitzakis Eleftherios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D3034D2C-63DB-4F62-9530-133CE4F0BB11
Έτος 2015
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθέριος Δερμιτζάκης, "Ενοποίηση πληροφοριακών μοντέλων στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27953
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης ενός προϊόντος απαιτεί τη συνεργασία πολλών οργανωτικών μονάδων στις διάφορες δραστηριότητες που απαιτούνται ώστε το τελικό προϊόν να εισαχθεί στην αγορά. Στη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων με χρήση υπολογιστή, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι και εκδόσεις λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και την εκτέλεση των διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής. Διαφορετικά συστήματα συνήθως χρησιμοποιούν διαφορετικά σχήματα αναπαράστασης πληροφοριών. Αυτό δυσκολεύει την ολοκλήρωση και το καταμερισμό των πληροφοριών στην ομάδα ανάπτυξης ακόμη και μέσα σε μια ενιαία επιχείρηση. Η τεχνολογία μοντελοποίησης σε διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντων διαδραμάτισε έναν θεμελιώδη ρόλο στην υποστήριξη της αποτελεσματικής διανομής πληροφοριών και γνώσης.Στην προτεινόμενη έρευνα θα ενοποιηθούν δύο είδη μοντέλων, τα μοντέλα του προϊόντος με τα μοντέλα ροής των εργασιών, ώστε να γίνει μια ολοκλήρωση των πρώτων πέραν των ορίων της παραγωγής και για τα δεύτερα να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που έχουν με την εγκυρότητα δεδομένων.Η εργασία βασίζεται στο μοντέλο CPM-Core Product Model και επικεντρώθηκε σε στην επέκταση του αρχικού εννοιολογικού μοντέλου του Μοντέλου Ανοικτής Συναρμολόγησης (OAM - Open Assembly Model). Πρώτα υλοποιήθηκε το Ενδιάμεσο Μοντέλο παρέχοντας τις δομές δεδομένων που χρειάζονται για την αποθήκευση των αντικειμένων και στη συνέχεια προχωρά στην υλοποίηση μιας αντικειμενοστραφούς πλατφόρμας ολοκληρώνοντάς το σε Μοντέλο Υλοποίησης.Για την ενοποίηση του μοντέλου ΠΔΣ-Πίνακα Δομής Σχεδίασης (Design structure Model - DSM) και του Μοντέλου Ανοικτής Συναρμολόγησης (Open Assembly Model - OAM/NIST) χρησιμοποιήθηκε ο Πίνακας Δομής Σχεδίασης Συστατικών ο οποίος με τη βοήθεια αλγορίθμων ομαδοποίησης εστιάζει στην εύρεση υποσυνόλων στοιχείων μι-ας συναρμολόγησης, ελαχιστοποιώντας προβλήματα στην αρχική σχεδίαση (επαναλήψεις και αναδράσεις).Η ενοποίηση των δύο μοντέλων επιτυγχάνεται κάνοντας χρήση της τεχνολογίας αγωγών (pipeline) που χρησιμοποιείται ευρέως στην τεχνολογία λογισμικού. Συγκεκριμένα, η πληροφορία ρέει από το μοντέλο ΟΑΜ στο μοντέλο DSM δημιουργώντας έτσι εικονικούς αγωγούς ροής πληροφορίας από τα στάδια της αρχικής σχεδίασης μέχρι τη συναρμολόγηση του προϊόντος. Η τροφοδότηση πληροφορίας από το ένα μοντέλο στο άλλο απαιτεί βέβαια μετασχηματισμούς δεδομένων που πρέπει να παρέχουν και εννοιολογική και σημασιολογική αναπαράσταση. Το μοντέλο ενοποίησης που προκύπτει (Open Αssembly Model to Design Structure Matrix - OAM2DSM) συνδέει τις δύο αυτές μεθόδους χρησιμοποιώντας το ΟΑΜ/NIST ως μοντέλο διεπαφής μεταξύ των λογισμικών σχεδίασης (Computer Aided Design systems - CAD systems) και του μοντέλου DSM. Η ενοποίηση αυτή:• Υποστηρίζει τη διαδικασία σχεδίασης από τα πρώιμα στάδια της και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.• Ισχυροποιεί την ενοποίηση συστημάτων σχεδίασης CAD με συστήματα ανάλυσης.• Δίνει μια δυνατότητα πρόβλεψης στη σχεδίαση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του χρόνου σχεδίασης μιας και εντοπίζονται γρηγορότερα σχεδιαστικές αστοχίες ή λάθη. • Παρέχει ένα ισχυρό πληροφοριακό μοντέλο, ικανό να αποτυπώσει την εξέλιξη της σχεδίασης και τη ροή της πληροφορίας σε όλα της τα στάδια.• Είναι ανεξάρτητη πλατφόρμας σχεδίασης (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το λογισμικό σχεδίασης να υποστηρίζει το πρότυπο ISO10303 STEP).• Προσθέτει στο ΟΑΜ ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, αυτό της τμηματικής σχεδίασης μιας και η ομαδοποίηση που προτείνεται στον ΠΔΣ αρχιτεκτονικής (συστατικών) δίνει ομάδες συναρμολογήσεων με ισχυρή αλληλεπίδραση και εξάρτηση. Αυτή η δυνατότητα ισχυροποιεί τη συνεργατική σχεδίαση).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά