Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές εξαγωγής σημείων ενδιαφέροντος σε τούνελ από σκυρόδεμα

Davaris Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/90809E9B-7A42-434F-9E32-6CA556D47A6F
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Δάβαρης, "Τεχνικές εξαγωγής σημείων ενδιαφέροντος σε τούνελ από σκυρόδεμα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.28151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τον τελευταίο καιρό το ενδιαφέρον της ανίχνευσης ρωγμών και θρυμματισμών στα τούνελ έχει αυξηθεί. Αρκετά τούνελ βρίσκονται σε λειτουργία πολλά χρόνια, ενώ το κόστος κατασκευής ενός νέου τούνελ είναι πολύ υψηλό. Η ύπαρξη πολλών ατυχημάτων, κατά καιρούς, έχει καταστήσει την παρακολούθηση και ανίχνευση της δομικής τους κατάστασης επιτακτική.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος, στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν πέντε διαφορετικοί ανιχνευτές που πάρθηκαν από την εργαλειοθήκη της Matlab, με απώτερο σκοπό την ανίχνευση ρωγμών και θρυμματισμών στην εσωτερική επένδυση ενός τούνελ από σκυρόδεμα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 37 πραγματικές φωτογραφίες από το τούνελ V-S-H της Ελβετίας. Κάθε μια από τις 37 φωτογραφίες, έχει την αντίστοιχή της σχολιαστική εικόνα (annotation image), η οποία εμπεριέχει τις ακριβείς συντεταγμένες των ελαττωματικών σημείων του σκυροδέματος. Οι πραγματικές φωτογραφίες, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τους σχολιαστικές εικόνες, χρησιμοποιούνται προκειμένου να ανευρεθούν και να διαχωριστούν, τα ελαττωματικά σημεία θρυμματισμών και ρωγμών, από τα σημεία που δεν είναι ελαττωματικά σε δομικό επίπεδο. Τα σημεία αυτά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ανιχνευτών και, κατ’ επέκταση, την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συμπερασματικά, ο ανιχνευτής SURF δίνει τα πιο εύρωστα αποτελέσματα ως προς την συνολική αξιολόγηση των ελλατωμάτων των τούνελ σκυροδέματος. Εν αντιθέσει, ο Harris παρουσιάζει καλύτερη απόδοση στον εντοπισμό των θρυμματισμών ενώ ο BRISK για τις ρωγμές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά