Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Pavlou Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5F8F7C0A-4A09-43E8-BCCE-7525F929FDD4
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Παύλου, "Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.28811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας οι έννοιες της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας, γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τις επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει διότι μέσω των δραστηριοτήτων που αφορούν την Ε&Α ανακαλύπτονται καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και κατ’ επέκτασή τις βοηθούν στην ανάπτυξη και την σωστή λειτουργία τους. Επίσης, μέσω των δραστηριοτήτων αυτών τους δίνεται η δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστικές στον κλάδο τους, καθώς και να εδραιώσουν την θέση τους σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς.Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση που έχουν δείκτες χρηματοοικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στην μεταβολή των πωλήσεων και την απόδοση του ενεργητικού των επιχειρήσεων. Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 718 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το χρονικό διάστημα που αντιστοιχούν τα στοιχεία του δείγματος είναι από το 2005 έως το 2013. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων μέσω του λογισμικού Stata 12.0. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι έννοιες της Ε&Α και της καινοτομίας και στο δεύτερο μέρος γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά άλλες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν την Ε&Α και καινοτομία. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, κάποια στατιστικά στοιχεία του δείγματος καθώς και των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν. Τέλος, στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά