Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη υδατικών αναγκών στο Λουτράκι Κορινθίας

Zogas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/39483A19-37EB-47D9-A4C3-7010B98F8CFB
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ζόγκας, "Πρόβλεψη υδατικών αναγκών στο Λουτράκι Κορινθίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.29791
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την πρόβλεψη των υδατικών αναγκών της πόλης του Λουτρακίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Λουτρακίου, του υδροφόρου ορίζοντα του νερού Λουτρακίου και του δικτύου ύδρευσης καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν με βάση τις αναλύσεις και τις προβλέψεις, κατέληξα σε μια σειρά προτάσεων, άμεσα υλοποιήσιμων. Ενέργειες οι οποίες μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων αλλά και την εύρεση νέων. Η διπλωματική εργασία είναι διαρθρωμένη σε εφτά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παγκόσμια χρήση του νερού και στο πως κατανέμεται αυτή σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Η παγκόσμια έλλειψη νερού και κατ’ επέκταση η λειψυδρία, η οποία μαστίζει πολλούς συνανθρώπους μας, κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς όλα συνηγορούν στο ότι θα είναι το νέο μεγάλο ζήτημα που θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Στην συνέχεια αναλύεται η κατάσταση που υπάρχει στον Ελλαδικό χώρο και το πώς κατανέμονται οι χρήσεις νερού. Τέλος αναφέρονται οι παράγοντες που ευθύνονται για την έλλειψη υδατικών πόρων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχουν πληροφορίες για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και ειδικότερα για την πόλη του Λουτρακίου καθώς και για τον υδροφόρο ορίζοντα μεταλλικού νερού Λουτρακίου (γενικά στοιχεία, γεωγραφική θέση της πόλης, πληθυσμιακή κατανομή, πολεοδόμηση περιοχής Λουτρακίου, γεωμορφολογικές παρατηρήσεις, υφιστάμενη κατάσταση υδροφόρου ορίζοντα, χημικές αναλύσεις νερού Λουτρακίου). Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση των χρήσεων νερού ανά καταναλωτή για την περίοδο 2003-2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που μου χορηγήθηκαν από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ). Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία με βάση την όποια υπολογίστηκε ο πληθυσμός του Λουτρακίου για το έτος 2040. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκτίμηση των συνολικών υδατικών αναγκών του Λουτρακίου για το έτος 2040. Στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι προτάσεις για την εύρεση νέων υδατικών πόρων αλλά και την εξοικονόμηση των ήδη υπαρχόντων (έλεγχος διαρροών, αντικατάσταση υδροδικτύου όπου κριθεί απαραίτητο, χρήση ανακυκλωμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό μέσω τριτοβάθμιας επεξεργασίας, κατασκευή υδροδικτύων άρδευσης για την επέκταση σχεδίου πόλης Λουτρακίου έτους 1979 – περιοχή «Λειβαδάκι). Οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν αφορούν μόνο το έτος 2040. Μπορούν να δώσουν σημαντικές λύσεις και στο σημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Λουτράκι με την διαφαινόμενη υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα και την επερχόμενη έλλειψη πόρων νερού.Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη και την πρόβλεψη των υδατικών αναγκών του Λουτρακίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά