Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης σε παγκόσμιες επιχειρήσεις

Kalafati Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C8F0DBDC-46B7-4FC5-8C4D-C236864A67B9
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Καλαφάτη, "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης σε παγκόσμιες επιχειρήσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.30679
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικές και παραγωγικές έχει λάβει πρωτεύοντα ρόλο στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Τις τελευταίες δεκαετίες το τμήμα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) έχει την ευθύνη για την επιστημονική οργάνωση και εφαρμογή ερευνών και πειραμάτων, με σκοπό τη βελτίωση όλων των φάσεων λειτουργίας της βιομηχανίας. Τα πορίσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων, για την εξασφάλιση καλύτερου ποιοτικού και οικονομικού αποτελέσματος. Είναι προφανές ότι τμήματα ερευνών και ανάπτυξης υπάρχουν σε μεγάλες επιχειρήσεις και η λειτουργία τους κοστίζει σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος λειτουργίας τους επιβαρύνει την τιμή πώλησης του παραγομένου προϊόντος. Συνεπώς, αν το τμήμα ερευνών δεν αποδίδει θετικά αποτελέσματα ώστε να αντισταθμίσει το κόστος λειτουργίας του από τις οικονομίες που δημιουργούν οι καινοτομίες του, είναι ασύμφορη η λειτουργία του. Πολλές επιχειρήσεις διατηρούν τμήματα ερευνών και ανάπτυξης, για επινόηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και συνεπώς για να εξασφαλίζουν τη συνεχή παρουσία τους στην αγορά.Στην παρούσα εργασία αρχικά, αναφέρονται κάποια εισαγωγικά για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Γίνεται αναφορά διάφορων ερευνών που έχουν γίνει όσον αφορά τις επενδυτικές τάσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στους βιομηχανικούς τομείς, τους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις ανάλογα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν, καθώς επίσης, αναφέρονται οι χώρες, στις οποίες εδρεύουν οι επιχειρήσεις. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των επενδύσεων σε Ε&Α των παγκόσμιων επιχειρήσεων με τη βοήθεια μιας μεθόδου πολυδιάστατης ανάλυσης. Η μέθοδος αυτή είναι η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων (DEA). Η συγκεκριμένη μέθοδος τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει διαδοθεί σημαντικά ως εργαλείο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας διαφόρων λειτουργικών ομάδων (Decision Making Units, DMUs). Οι τομείς εφαρμογής της περιλαμβάνουν την υγεία (νοσοκομεία, φαρμακεία), την εκπαίδευση (σχολεία, πανεπιστήμια), τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τη βιομηχανία, τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια και άλλους διοικητικούς οργανισμούς. Η DEA είναι ένα μαθηματικό μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού, το οποίο όταν εφαρμοστεί σε εμπειρικά δεδομένα παρέχει ένα νέο τρόπο για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Η μέθοδος χρησιμοποιεί κάποιες εισόδους για να παραγάγει κάποια αποτελέσματα, τις εξόδους. Οι μεταβλητές αυτές προέρχονται από τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών. Στην τέταρτη ενότητα της εργασίας παρουσιάζεται η μέθοδος της DEA και τα συγκεκριμένα μοντέλα της που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση των παγκόσμιων επιχειρήσεων. Η πέμπτη ενότητα αφορά την εφαρμογή των μοντέλων της DEA για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Με βάση τον ετήσιο αριθμό εταιριών, συλλέγονται οι επενδύσεις σε Ε&Α, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα κέρδη και οι πωλήσεις κατά την περίοδο 2007-2014. Από τα δεδομένα αυτά γίνεται η συγκέντρωση των τιμών των μεταβλητών κάθε επιχείρησης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται μια στατιστική ανάλυση των παγκόσμιων επιχειρήσεων. Υπολογίζεται και με τα δύο μοντέλα της DEA, η αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης ανά έτος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη Malmqusit, προκύπτουν συμπεράσματα για το αν η παραγωγικότητα των τομέων και των χωρών επηρεάζονται από το εσωτερικό τους ή το εξωτερικό τους περιβάλλον.Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει τα σημεία στα οποία υστερεί και να βελτιστοποιήσει την λειτουργία της ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά