Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Estimation of time dependent virus inactivation rates by geostatistical and resampling techniques: Application to virus transport in porous media

Chrysikopoulos Constantinos, E. T. Vogler

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1D12D20F-0909-4549-AAB8-B5C8C5E0641C
Έτος 2004
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. V. Chrysikopoulos,E. T. Vogler, "Estimation of time dependent virus inactivation rates by geostatistical and resampling techniques: application to virus transport in porous media", Stoch. Environ.Res. ,vol. 18,no.2 ,pp. 67 – 78,2004.doi10.1007/s00477-003-0130-z https://doi.org/10.1007/s00477-003-0130-z
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A methodology is developed for estimatingtemporally variable virus inactivation rate coefficientsfrom experimental virus inactivation data. The methodologyconsists of a technique for slope estimation ofnormalized virus inactivation data in conjunction witha resampling parameter estimation procedure. Theslope estimation technique is based on a relativelyflexible geostatistical method known as universal kriging.Drift coefficients are obtained by nonlinear fittingof bootstrap samples and the corresponding confidenceintervals are obtained by bootstrap percentiles. Theproposed methodology yields more accurate time dependentvirus inactivation rate coefficients than thoseestimated by fitting virus inactivation data to a firstorderinactivation model. The methodology is successfullyapplied to a set of poliovirus batch inactivationdata. Furthermore, the importance of accurate inactivationrate coefficient determination on virus transportin water saturated porous media is demonstrated withmodel simulations

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά