Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση αποδοτικότητας κερδοφόρων επιχειρήσεων σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης με τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων

Koliniati Revekka

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/63CB4075-19F3-45A4-9BD5-2ECCFC5F7814
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ρεβέκκα Κολινιάτη, "Μέτρηση αποδοτικότητας κερδοφόρων επιχειρήσεων σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης με τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.31885
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2010 υπέβαλε την Ελληνική οικονομία και όλες τις συνιστώσες της σε βαθειά ύφεση. Το περιβάλλον που δραστηριοποιούντο οι επιχειρήσεις άλλαξε δραματικά και έτσι αυτές κλήθηκαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η εργασία αυτή προσπαθεί να εξετάσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από τη διερεύνηση της αποδοτικότητας κερδοφόρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 2008-2012. Το δείγμα αποτελείται από 15 επιχειρήσεις διάφορων κλάδων, πλην του κλάδου τραπεζών ασφαλειών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μία συγκριτική ανάλυση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων για τη χρονική περίοδο 2008-2012 που αφορά περίοδο προ αλλά και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας χρησιμοποιήθηκαν 2 μοντέλα της μη-παραμετρικής μεθόδου DEA με διαφορετικές μεταβλητές και διαφορετικό προσανατολισμό. Η μελέτη, τέλος, περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στο εν λόγω θέμα και μία πιο εκτενή αναφορά στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της αποδοτικότητας του δείγματος. Τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσίασαν ομοιογένεια, έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος αντέδρασαν γενικά καλά στην κρίση ενώ για τις μη αποδοτικές κρίθηκε αναγκαία η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά