Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυναμική ανάλυση δομικών στοιχείων φτερού ανεμογεννήτριας και μελέτη ενίσχυσης με χρήση αυξητικών στοιχείων

Koutroubas Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F295D3C5-E67A-4B0B-B33A-EB6150DC4A9D
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Κουτρούμπας, "Δυναμική ανάλυση δομικών στοιχείων φτερού ανεμογεννήτριας και μελέτη ενίσχυσης με χρήση αυξητικών στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.33093
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα και σύνθετα υλικά με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους. Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση της απόδοσης της ανεμογεννήτριας είναι η ελαχιστοποίηση απωλειών ενέργειας κατά την απόσβεση των κραδασμών και η χρησιμοποίηση σύνθετων υλικών κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Τα σύνθετα υλικά μπορεί να πλησιάζουν τα θεωρητικά ιδεατά μηχανικά μεγέθη, κινούνται ωστόσο σε συμβατικά πλαίσια, σε αντίθεση με τα αυξητικά υλικά που επιτυγχάνουν αρνητικό λόγο Poisson, Σε αυτή την εργασία εξετάζεται δυναμικά το δομικό σύστημα φτερού ανεμογεννήτριας, το οποίο είναι κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά (fiber glass, αφρός πολυμερών, sandwich materials) και εν συνεχεία η ενίσχυση των δοκών με αυξητικά υλικά και η συμπεριφορά του νέου συστήματος. Tο φτερό και τα δομικά του στοιχεία σχεδιάστηκαν στο AutoDesk Inventor , ενώ η δυναμική ανάλυση με τη χρήση Πεπερασμένων στοιχείων μέσω του προγράμματος Comsol Multiphysics

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά