Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατική ανάλυση περιστρεφόμενης βάσης Φ/Β πάνελ δύο αξόνων με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

Ktistaki Efterpi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FB2372C2-4B83-4EED-AE50-565AA619FE15
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτέρπη Κτιστάκη, "Στατική ανάλυση περιστρεφόμενης βάσης Φ/Β πάνελ δύο αξόνων με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.33195
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετήθηκε μία αυτόνομη υδραυλική περιστρεφόμενη βάση δύο αξόνων για φωτοβολταϊκά τύπου tracker . Τα στοιχεία των διαστάσεων λήφθηκαν από σελίδα του διαδικτύου εταιρείας που προωθεί το συγκεκριμένο είδος κατασκευής. Διαστάσεις οι οποίες έλειπαν από το μηχανολογικό που διέθετε η εταιρεία στο κοινό, υπολογίστηκαν αναλογικά με το σχέδιο, καθώς και από τυποποιημένες διαστάσεις της αγοράς.Η βάση αυτή σχεδιάστηκε σε περιβάλλον του προγράμματος Pro/ENGINEER και μελετήθηκε στατικά σε περιβάλλον του προγράμματος ABAQUS/CAE.Για τη στατική μελέτη προστέθηκαν στην κατασκευή τα βάρη των πάνελ, ενώ παράλληλα συνυπολογίστηκαν φορτίσεις ανέμου και χιονιού για επιλεγμένες κλιματολογικές συνθήκες και συνθήκες εδάφους. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για δύο ακραίες συνθήκες όπως για οριζόντια θέση της σχάρας υπολογίζοντας φορτίσεις από το βάρος του χιονιού καθώς και για την πιο ακραία θέση κλίσης της σχάρας υπολογίζοντας τη δύναμη του ανέμου.Τέλος συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, ενώ σχολιάστηκαν, διαφορές και βελτιώσεις σε σχέση με προηγούμενες διπλωματικές εργασίες που ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά