Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση αποδοτικότητας και μελέτη λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας δέρματος

Vrontakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/69161AB3-9CD2-4CCE-8314-6363AA8C3838
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Βροντάκης, "Αξιολόγηση αποδοτικότητας και μελέτη λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας δέρματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.33251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η γραμμή παραγωγής δερμάτων της βιομηχανίας ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με χρήση δικτύων Petri. Κατά την μοντελοποίηση υλοποιήθηκαν τρία μοντέλα παραγωγής των πέντε διαφορετικών προϊόντων που παράγονται στη συγκεκριμένη βιομηχανία, όπως αυτά προέκυψαν από την συσχέτιση τους και τις κοινές εργασίες που περιλαμβάνουν. Τα μοντέλα μελετήθηκαν εκτεταμένα με σκοπό να εντοπισθούν οι εργασίες εκείνες που περιορίζουν την αποδοτικότητα του συστήματος. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε ένα ρεαλιστικό σενάριο εγκατάστασης στη γραμμή παραγωγής μιας σύγχρονης μονάδας στεγνώματος των δερμάτων. Επιπλέον, εξετάστηκε ένα δεύτερο σενάριο που αφορά τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού διαπλάτυνσης των δερμάτων. Εκτελέστηκαν προσομοιώσεις των μοντέλων και για τα τρία σενάρια με στόχο τη συγκριτική τους αξιολόγηση και τον υπολογισμό ενός αριθμού παραμέτρων που είναι αναγκαίες και στα επόμενα στάδια της εργασίας.Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη, με χρήση μαθηματικών μεθόδων, της ζήτησης δερμάτων για το έτος 2015, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της ζήτησης των τεσσάρων προηγούμενων ετών (2011-2014). Εφαρμόστηκαν τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι πρόβλεψης και τα αποτελέσματα τους συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν με την χρήση έξι διαφορετικών κριτηρίων. Επιλέχθηκε η μέθοδος πρόβλεψης που παρουσίαζε την καλύτερη προσαρμογή στην τάση αλλά και στην εποχικότητα.Στο τρίτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καταστρώθηκε και επιλύθηκε γραμμικό πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους. Στο μοντέλο που διαμορφώθηκε εισήχθησαν όλοι οι τεχνικοί και φυσικοί περιορισμοί, όπως π.χ. ο περιορισμός του συγκεκριμένου αριθμού δερμάτων ανά παρτίδα, γεγονός που μετέτρεψε το πρόβλημα σε γραμμικό πρόβλημα μικτού ακεραίου (MILP). Εξετάστηκαν τα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας μεταβάλλοντας αναλόγως τις παραμέτρους (χρονικές, ποσοτικές και οικονομικές) που επηρεάζονταν. Τα αποτελέσματα της επίλυσης του γραμμικού προβλήματος παρείχαν το πλάνο ετήσιας παραγωγής και αποθεματοποίησης για κάθε σενάριο λειτουργίας της βιομηχανίας, ώστε το ετήσιο κέρδος της να είναι το μέγιστο δυνατό.Στο τελευταίο μέρος της εργασίας συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και κατά συνέπεια αύξησης του κέρδους της υπό μελέτη βιομηχανίας. Επιπλέον παρουσιάζονται επόμενα βήματα της υλοποιούμενης μελέτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά