Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανακύκλωση και διαχείριση αδρανών υλικών

Kaklopoulos Sotirios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0CE54C96-EFC1-4E83-BBE9-E0CCEA2A3AEA
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σωτήριος Κακλόπουλος, "Ανακύκλωση και διαχείριση αδρανών υλικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.33533
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όσον αφορά τα παραγόμενα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), δηλαδή το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τις ποσότητες και τη διαχείρισή τους. Επιπλέον παρουσιάζονται και κάποιες μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισής τους με απώτερο στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας των μονάδων ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ανακυκλωμένων αδρανών υλικών. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι απορρίπτονται ανεξέλεγκτα κάθε χρόνο περίπου 6,5 εκ. τόνοι αδρανών υλικών. Αυτή η ανεξέλεγκτη απόρριψη έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από την αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη ρύπανση του εδάφους, των υπογείων υδάτων και της ατμόσφαιρας. Η αυξανόμενη ζήτηση για αδρανή υλικά τόσο στην Ευρώπη όσο και την Ελλάδα καθιστά αναγκαία την ορθολογική διαχείρισή τους και επιτακτική την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μετά από βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των παραγόμενων ΑΕΚΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί και να αξιοποιηθεί το ενεργειακό του περιεχόμενο, καλύπτοντας συγκεκριμένες χρήσεις και απαιτήσεις (παραγωγή σκυροδέματος, μείγμα για την παραγωγή τούβλων, δευτερογενής άσφαλτος για διάφορες χρήσεις κ.α.), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ποικίλα οφέλη στις σύγχρονες κοινωνίες (εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας, μείωση κόστους παραγωγής κ.α.). Με δεδομένη την εφαρμογή της νομοθεσίας, αναμένεται να γίνει η αρχή για την αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας και την καθιέρωση της ορθής διαχείρισης στην Ελλάδα καθώς στόχος είναι μέχρι το 2020 να αξιοποιείται τουλάχιστον το 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τελικοί κερδισμένοι θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά