Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμος άπληστης τυχαιοποιημένης προσαρμοστικής αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων σε περιορισμένη απόσταση

Nikolakaki Stella

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/00755257-7380-429B-8B1F-1151085B989E
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέλλα Νικολακάκη, "Αλγόριθμος άπληστης τυχαιοποιημένης προσαρμοστικής αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων σε περιορισμένη απόσταση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.34253
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική έχει σαν αντικείμενο το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων σε περιορισμένη απόσταση. Στόχος, είναι η αποδοτική επίλυση του προβλήματος για τη μείωση της ευκλείδειας απόστασης που τα οχήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας καλούνται να διανύσουν. Για την περιγραφή του προβλήματος ορίζονται κατάλληλα οι απαραίτητοι περιορισμοί για τον αριθμό και τις τοποθεσίες των πελατών, τον συνολικό χρόνο που έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει το φορτηγό στο δρόμο, καθώς και τον χρόνο εξυπηρέτησης του κάθε πελάτη. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται και υλοποιείται η Διαδικασία της Άπληστης Τυχαιοποιημένης Προσαρμοστικής Αναζήτησης (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP)). Στο πρώτο μέρος της επίλυσης, χρησιμοποιείται ένας απλός αλγόριθμος απληστίας, ο οποίος τυχαιοποιείται κατάλληλα για την εύρεση μιας αρχικής εφικτής λύσης που ικανοποιεί τους περιορισμούς, και στο δεύτερο μέρος εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης 1-1 ανταλλαγή (1-1 exchange). Στην εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση της μεθόδου, καθώς και τα αποτελέσματα από τη χρήση των αλγορίθμων. Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το προγραμματιστικό περιβάλλον την MATLAB.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά