Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καθορισμός στρατηγικής μάρκετινγκ για τη σχεδίαση & ανάπτυξη νέου προϊόντος σε μικρομεσαία επιχείρηση. Εφαρμογή σε κατασκευάστρια εταιρεία συστημάτων θέρμανσης

Tsekouras Aristotelis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0AA633AA-5A26-4BD6-BA44-F793D65B7BE5
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστοτέλης Τσεκούρας, "Καθορισμός στρατηγικής μάρκετινγκ για τη σχεδίαση & ανάπτυξη νέου προϊόντος σε μικρομεσαία επιχείρηση. Εφαρμογή σε κατασκευάστρια εταιρεία συστημάτων θέρμανσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.36173
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων που διαθέτει ένας Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης , ώστε να παρέχει σε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση το ιδανικότερο προϊόν ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις και το κέρδος της. Ο επανασχεδιασμός του προϊόντος γίνεται βάσει των αναγκών του καταναλωτικού κοινού, των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης αλλά και του οικονομικού πλάνου που τίθεται και συνδέεται με την εφαρμογή μιας νέας καμπάνιας marketing συνοδευόμενο και από το σχεδιασμό ενός εκσυγχρονισμένου δικτύου πωλήσεων.Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτούνται συγκεκριμένα στάδια: η καταγραφή των στοιχείων του προϊόντος που παρέχει η επιχείρησή μας (προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, οικονομικά στοιχεία), πως προωθείται και πώς πωλείται , η καταγραφή των ανταγωνιστικών προϊόντων, η έρευνα αγοράς για τον τύπο του προϊόντος με στοχευμένα ερωτηματολόγια, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με πολυκριτήρια μέθοδο ανάλυσης, η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων βάσει της έρευνας, , η χάραξη στρατηγικού marketing, η βελτίωση του δικτύου διανομής, η βελτίωση της υποστήριξης και η μέθοδος πωλήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά