Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Event-driven model of unreliable production lines with storage

Yannis Phillis, Caramanis, Michael C, Finger Susan, D'Angelo Henry, Mavretic Anton, Ramsden Edward

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A817F6EE-D141-43B3-9EDB-86F8532C0130
Έτος 1988
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά H. D’Angelo, M. Caramanis, S. Finger, A. Mavretic, Y. A. Phillis and E. Ramsden, "Event-driven model of unreliable production lines with storage," Int. J. Produc. Res., vol. 26, no. 7, pp. 1173-1182, Jul. 1988. doi: 10.1080/00207548808947933 https://doi.org/10.1080/00207548808947933
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

We have developed an event-driven algorithm for simulating a factory production line with storage. Using this algorithm, a production line, with an arbitrary number of machines each processing items at different rates and with buffers of any size, can be modeled efficiently. The algorithm is based on computing the time to the next event for each buffer and machine, where the events are: a buffer becomes full, a buffer becomes empty, a machine fails, and a machine is repaired. By collapsing the production line to exclude empty buffers that stay empty and full buffers that stay full, piece-by-piece computation is avoided. Computation time is reduced further by updating a buffer only when the input or output rate of that buffer changes or when the state of that buffer changes. An example of a line consisting of 100 machines and 99 buffers illustrates the efficiency of the model.

Υπηρεσίες

Στατιστικά