Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόβλεψη και προγραμματισμός της γραμμής παραγωγής ενέσιμων προϊόντων της εταιρίας help pharmaceuticals

Gianni Eirilena

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/47F4E71E-110B-4D8E-9C6B-D2F5C82D7F80
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρηλένα Γιάννη, "Πρόβλεψη και προγραμματισμός της γραμμής παραγωγής ενέσιμων προϊόντων της εταιρίας help pharmaceuticals", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.36885
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η γραμμή παραγωγής ενέσιμων προϊόντων της φαρμακοβιομηχανίας help pharmaceuticals. Αποτυπώνεται αρχικά η υφιστάμενη κατάσταση και εν συνεχεία πραγματοποιείται μοντελοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με χρήση δικτύων Petri. Κατά τη μοντελοποίηση κατασκευάζονται οκτώ βασικά παραμετρικά μοντέλα λειτουργίας, ένα για κάθε ομάδα προϊόντων, σύμφωνα με τα οποία εξετάζονται κάποια ρεαλιστικά εναλλακτικά σενάρια. Η δομή των μοντέλων είναι ίδια σε γενικές γραμμές, αλλά προσαρμόζεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας προϊόντων (διαφορετική χημική σύσταση και χρόνοι εκτέλεσης διαδικασιών). Εξετάζεται αριθμός εναλλακτικών μοντέλων με τροποποιήσεις σε βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας (χρόνος επεξεργασίας ενέσιμου νερού, ταχύτητα λειτουργίας μηχανής τοποθέτησης ετικέτας στη συσκευασία και ταχύτητα μηχανής τελικής συσκευασίας προϊόντος). Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των εναλλακτικών σεναρίων παρουσιάζονται αναλυτικά και συγκρίνονται μεταξύ τους. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής.Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πρόβλεψη για την παραγωγή του επόμενου έτους με χρήση μαθηματικών μεθόδων που αξιοποιούν τη ζήτηση των περασμένων ετών. Εξετάζονται διάφορες μέθοδοι πρόβλεψης και γίνεται σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων. Σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της εταιρίας επιλέγεται ως καταλληλότερη μέθοδος πρόβλεψης ο κινούμενος μέσος όρος, με κριτήριο την εγγύτητα των προβλεπόμενων τιμών στις πραγματικές βάσει την τρέχουσας εικόνας. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του κινούμενου μέσου όρου γίνεται πρόβλεψη ζήτησης για το έτος 2015 με δεδομένα τα στοιχεία πωλήσεων των ετών 2012-2013-2014. Από την εφαρμογή της μεθόδου και τον υπολογισμό των μηνιαίων ποσοτήτων παραγωγής κατασκευάζεται το μηνιαίο πλάνο παραγωγής για το έτος 2015.Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας προτείνονται ιδέες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της γραμμής παραγωγής που θα μπορούσαν να μελετηθούν σε επόμενο στάδιο και οι οποίες θα έφερναν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά