Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η εξέλιξη πρωτοτύπων στον ανοιχτό βιομηχανικό σχεδιασμό: η περίπτωση των συναρμολογούμενων επίπλων

Kotea Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6EFF7C91-D45A-418D-80C9-D7498876F363
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Κοτέα, "Η εξέλιξη πρωτοτύπων στον ανοιχτό βιομηχανικό σχεδιασμό: η περίπτωση των συναρμολογούμενων επίπλων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.36887
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας καρέκλας, μέσω της εξελικτικής διαδικασίας πρωτοτύπων, μέσα από το πρότυπο του «ανοικτού» σχεδιασμού. Η Διπλωματική χωρίζεται σε δύο μέρη:Το θεωρητικό πρώτο μέρος , αναφέρεται στον βιομηχανικό σχεδιασμό. Παρατίθενται ορισμοί, βασικές έννοιες και κινήματα σχετικά με τον βιομηχανικό σχεδιασμό, και γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση με αφετηρία τη Σχολή του Bauhaus. Εν συνεχεία, αναλύεται η έννοια του ανοιχτού βιομηχανικού σχεδιασμού, οι διαφορές με τα υφιστάμενα μοντέλα παραγωγής και οι δυνατότητες που παρουσιάζει στα πλαίσια μιας σύγχρονης προσέγγισης. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο έχει, εμφανώς, σχεδιαστικό – πρακτικό χαρακτήρα, παρουσιάζεται αναλυτικά η εξελικτική διαδικασία πρωτοτύπων. Δημιουργούνται διαφορετικά σενάρια κατασκευαστικής διαμόρφωσης της καρέκλας και στη συνέχεια επιλέγεται, μέσω μιας συγκριτικής διαδικασίας, η βέλτιστη εκδοχή, η οποία, κατασκευάστηκε σε κλίμακα 1:1 στο εργαστήριο Προπλασμάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επίσης , το μέρος αυτό συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από την ανθρωπομετρία και την εργονομία των καρεκλών. Τέλος, γίνεται λόγος για πιθανή παραμετροποίηση της καρέκλας και παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό επιχειρηματικό πλάνο μιας μικρής γραμμής παραγωγής συναρμολογούμενων επίπλων.Λέξεις-Κλειδιά: Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Βιομηχανικός Σχεδιαστής, Ανοιχτός Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Πρωτότυπα, Συν-σχεδιασμός, Συναρμολογούμενο Έπιπλο, Εξελικτική Διαδικασία Πρωτοτύπων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά