Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση θαλάσσιου ενεργειακού συλλέκτη με χρήση πιεζοηλεκτρικής τεχνολογίας και ανάλυση με μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Fournianakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2BED3DEC-08CB-4F74-91FD-21D7B43D2955
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Φουρνιανάκης, "Μοντελοποίηση θαλάσσιου ενεργειακού συλλέκτη με χρήση πιεζοηλεκτρικής τεχνολογίας και ανάλυση με μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.39832
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η παραγωγή ηλεκτρικού δυναμικού με ταυτόχρονη εκμετάλλευση του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου και των θαλάσσιων ρευμάτων. Αυτή η συλλογή ενέργειας ή αλλιώς Energy Harvesting γίνεται με τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική με χρήση πιεζοηλεκτρικών στοιχείων. Δύο μοντέλα αναλύονται ύψους 3,0 m και πλάτους 0,30 m τοποθετημένα κάθετα στον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος 3,00 m. Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και με χρήση προγραμμάτων όπως COMSOL, SolidWorks και MATLAB. Το πιεζοηλεκτρικό υλικό είναι σε μορφή λεπτών πλακών που τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις σε κάθε μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα στο μοντέλο «Α» το πιεζοηλεκτρικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά της ελαστικής δοκού, ενώ στο μοντέλο «Β» έγινε η τοποθέτηση εσωτερικά της δοκού. Η δύναμη που ασκούν τα θαλάσσια ρεύματα ταλαντώνουν το σύστημα και παράγεται διαφορά δυναμικού η οποία και συλλέγεται.Στο τέλος πάρθηκαν αποτελέσματα για τα δυο μοντέλα ξεχωριστά για συγκεκριμένες τιμές της κυματικής δύναμης, όπως ύψος κύματος , μήκος κύματος και περίοδος. Ωστόσο τα πιεζοηλεκτρικά υλικά μπορούν να παράγουν συγκεκριμένες ποσότητες ενέργειας και σχεδόν πάντα χρειάζεται ενίσχυση. Ο μελλοντικός στόχος είναι να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία και να παράγονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και πιο αξιοποιήσιμες ποσότητες ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά