Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμος μεταβλητής γειτονιάς αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων περιορισμένης απόστασης

Aggeli Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B7298C79-65D2-425E-AE6C-3E0E34B390F6
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Αγγελή, "Αλγόριθμος μεταβλητής γειτονιάς αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων περιορισμένης απόστασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.41951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Λόγω της παγκοσμιοποίησης και των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών, η βελτίωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα ακόμα και για τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης. Ενας από τους στόχους της Εφοδιαστικής είναι η μείωση του κόστους των μεταφορών των προϊόντων και των αποθεμάτων. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει σαν αντικείμενο το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων σε περιορισμένη απόσταση (Distance Constrained Vehicle Routing Problem). Ξεκινώντας από μία αποθήκη τα οχήματα μεταφέρουν προϊόντα στους πελάτες πηγαίνοντας κάθε φορά στον πλησιέστερο, ώστε να μην υπάρχει χαμένος χρόνος. Για την περιγραφή του προβλήματος ορίζονται κατάλληλα οι απαραίτητοι περιορισμοί για τον αριθμό και τις τοποθεσίες των πελατών, τον συνολικό χρόνο που έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει το φορτηγό στο δρόμο, καθώς και τον χρόνο εξυπηρέτησης του κάθε πελάτη. Αρχικά υλοποιείται ένας απλός αλγόριθμος απληστίας από τον οποίο προκύπτει μία αρχική εφικτή λύση που ικανοποιεί τους περιορισμούς. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Μεταβλητής Γειτονιάς Αναζήτης (Variable Neighborhood Search Algorithm) με σκοπό τη βελτίωση της λύσης. Γίνεται διερεύνηση της κατάλληλης γειτονιάς αναζήτησης με την εφαρμογή μεθόδων τοπικής αναζήτησης (1-1 exchange, 1-0 relocate, 2-opt). Στην εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση του VNS αλγορίθμου, καθώς και τα αποτελέσματα από τη χρήση των αλγορίθμων. Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το προγραμματιστικό περιβάλλον της MATLAB. 

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά