Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και εφαρμογή κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων και ισορροπημένης κάρτας επίδοσης σε ελληνική ΜΜΕ

Petratzas Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/08723E73-00C9-4A27-B81B-92EBD2F41FE8
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Πετρατζάς, "Σχεδιασμός και εφαρμογή κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων και ισορροπημένης κάρτας επίδοσης σε ελληνική ΜΜΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.42856
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτωνABC ( Activity-Based Costing) και την εφαρμογή ισορροπημένης κάρτας επίδοσης για την παρακολούθηση και έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών. Μετά από μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία των συστημάτων κοστολόγησης γίνεται μια σύγκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά και στο σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Στόχος της εργασίας είναι να δείξει πως ένα σύστημα κοστολόγησης ABC, εφόσον σχεδιαστεί και εφαρμοστεί κατάλληλα, μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που οδηγούν σε βελτίωση της λειτουργίας και στην επιχειρηματική αριστεία. Για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης ενός συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων αναπτύσσεται ένα παράδειγμα κοστολόγησης δύο εξαρτημάτων, ενώ γίνεται και εφαρμογή του σε ΜΜΕ διανομής και εμπορίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται και εφαρμόζεται στην ίδια ΜΜΕ ισορροπημένη κάρτα επίδοσης (balanced scorecard). Στόχος της κάρτας είναι να βοηθήσει στη βελτίωση και επαναπροσδιορισμό του στρατηγικού σχεδιασμού και των διαδικασιών της επιχείρησης, ταυτόχρονα με τον ολοκληρωμένο έλεγχο και παρακολούθηση των λειτουργιών της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά