Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Sustainable energy planning based on a stand-alone hybrid renewableenergy/hydrogen power system: Application in Karpathos island, Greece

Stavrakakis Georgios, Tsoutsos Theocharis, Giatrakos Georgios, Naxakis G. D., Mouchtaropoulos P. G.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ADF63F5E-895F-4989-AE84-21E5722C9A0E
Έτος 2009
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G.P. Giatrakos, T.D. Tsoutsos, , P.G. Mouchtaropoulos, G.D. Naxakis, G. Stavrakakis ," Sustainable energy planning based on a stand-alone hybrid renewableenergy/hydrogen power system: Application in Karpathos island, Greece," Ren. Ener.,vol. 34 ,no.12 ,pp. 2562–2570,2009.doi: 10.1016/j.renene.2009.05.019 https://doi.org/10.1016/j.renene.2009.05.019
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This study presents the sustainable planning of a renewables-based energy system, which aims to fulfil the electric needs of the island by replacing the existing diesel generators with new wind farms, photovoltaic installations and hydrogen production systems. Electric system design and least cost planning analysis were concluded using historic data from both demand and supply sides. An optimal “sustainable island” scheme should ensure 100% use of renewable energy resources for power generation, while hydrogen production is ideal for covering storage and transportation needs. Due to its morphology and scale, Karpathos applies perfectly for wind and solar energy systems, due to increased solar resource (about 1790 kWh/m2.year of global irradiation) and high wind potential (average of 9 m/s in specific locations). Therefore, this case study examines an increase in RES penetration up to 20% in the electric energy mixture, a hydrogen production plan just for the needs of transport and a more aggressive, 100% renewables scheme that ensures a self-fulfilling energy system based on indigenous renewable resources.

Υπηρεσίες

Στατιστικά