Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Virtual building dataset for energy and indoor thermal comfort benchmarking of office buildings in Greece

Stavrakakis Georgios, Skias Ioannis, Kolokotsa Dionysia, Nikolaou Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/25DEC3F8-89C3-4281-97CE-75C9D94207C6
Έτος 2009
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά T. Nikolaoua, I. Skias, D. Kolokotsa , G. Stavrakakis, " Virtual building dataset for energy and indoor thermal comfort benchmarking of office buildings in Greece,"Ener. and Bui.,vol. 41,no. 12, pp.1409–1416,2009. doi:10.1016/j.enbuild.2009.08.011 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.08.011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The knowledge of building stock energy data of a country is a very significant tool for energy benchmarks establishment, energy rating procedures and building classification boundaries determination, according to the Directive 2002/91/EC and its implementation in EU Member States. The lack of building energy databases in many EU Countries, including Greece, and the difficulties of collecting them lead to the investigation of other potential solutions. The aim of this paper is to present a method of a Virtual Building Dataset (VBD) creation for office buildings in Greece. The philosophy of VBD is based on the creation and simulation of random office buildings that could be found or built in Greece, taking into account the Greek constructional and operational characteristics of office buildings and Greek legislation. The VBD consists of 30,000 buildings (10,000 in each climatic zone) with their detailed constructional and operational data and of their simulation outputs: the annual specific energy consumption for heating, cooling, artificial lighting, office equipment and an indoor thermal comfort indicator. Based on VBD results the energy and indoor thermal comfort benchmarks for office building sector in Greece are assessed and presented.

Υπηρεσίες

Στατιστικά