Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων για προϊόντα ψωμιού: η περίπτωση ψωμί από αλεύρι βρώμης για τους Μύλους Κρήτης

Roubedaki Panagiota-Mela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3A0A4B66-DB51-4DF0-B884-6363DA2D2D4D
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα-Μέλα Ρουμπεδάκη, "Μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων για προϊόντα ψωμιού: η περίπτωση ψωμί από αλεύρι βρώμης για τους Μύλους Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.43522
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μέτρηση καταναλωτικών προτιμήσεων για προϊόντα ψωμιού από αλεύρι βρώμης της εταιρείας Μύλοι Κρήτης. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα με συλλογή ερωτηματολογίων σε καταστήματα ΙΝΚΑ και φούρνους των Χανίων. Για την εκπόνηση της έρευνας εφαρμόστηκε η μέθοδος Choice-based Conjoint Analysis (CBC) με χρήση του λογισμικού της Sawtooth Software. Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση του προϊόντος ψωμί σε 2 χαρακτηριστικά (τιμή, είδος) και πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας μέσω προσομοιωτή αγοράς για εξακρίβωση της πρόθεσης πληρωμής για το εκάστοτε είδος ψωμιού. Οι αναλύσεις συνδυάστηκαν και με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος έγινε τμηματοποίηση αγοράς με χρήση του αλγορίθμου k-means πάνω στη σημαντικότητα που αποδίδουν οι καταναλωτές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για να γίνει η μέθοδος κατανοητή στον αναγνώστη έγινε προσπάθεια για αναλυτική περιγραφή της , στην εργασία παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση της, η χρήση της , η διαδικασία , οι τύποι μεθοδολογιών αλλά και τα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά