Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση εσόδων από τη λειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι Χανίων

Antonopoulos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A815AB66-6401-4D86-9AF7-3D65E1AFFF52
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Αντωνόπουλος, "Διερεύνηση εσόδων από τη λειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.43540
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το κλειστό κολυμβητήριο Ακρωτηρίου βρίσκεται απέναντι από το Πολυτεχνείο στα Χανιά. Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσω τη λειτουργία του κολυμβητηρίου και την εκμετάλλευση όλων των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτυχθούν με σκοπό τη δημιουργία εσόδων. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή λειτουργίας άλλων κολυμβητηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έπειτα αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση, παρουσιάζονται όλοι οι χώροι του κλειστού κολυμβητηρίου (ισόγειο, υπόγειο, πισίνες κτλ) και προτείνονται κάποιες εφικτές λύσεις με σκοπό την αξιοποίησή του. Επιπλέον, υπολογίζονται οι δαπάνες που απαιτούνται για να τεθεί το κολυμβητήριο σε λειτουργία. Επίσης περιγράφεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και η δυνατότητα αξιοποίησης του αθλητικού τουρισμού με τη δημιουργία δραστηριοτήτων σε πανελλαδικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Κατόπιν παρουσιάζονται τα άμεσα έσοδα που μπορεί να έχει το κολυμβητήριο από την εκμετάλλευση των αθλητικών δυνατοτήτων του. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα έμμεσα έσοδα προτείνοντας λύσεις όπως την αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου με λέβητες βιομάζας, τη χρήση θερμικού καλύμματος της πισίνας και την αλλαγή του βάθους της πισίνας, δράσεις που έχουν σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.Έπειτα παρουσιάζονται δυο πιθανά σενάρια για την έναρξη της λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Το πρώτο σενάριο είναι βασισμένο στη λειτουργία ως αθλητικό κέντρο, αξιοποιώντας του υπάρχοντες χώρους του κλειστού κολυμβητηρίου, χωρίς να χρησιμοποιούνται οι δύο πισίνες, όπου εξετάζονται τα έσοδα και έξοδα από τον προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας και εκτιμάται το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να αποκατασταθεί σταδιακά η πλήρης λειτουργία του χώρου ως κολυμβητικό κέντρο από τα έσοδα που έχουν προκύψει. Στο επόμενο σενάριο εξετάζονται τα κόστη και τα έσοδα από την πλήρη λειτουργία του χώρου ως κολυμβητικό κέντρο. Τέλος, έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες παρατηρήσεις και έχοντας εντρυφήσει εκτενώς το εξεταζόμενο θέμα, καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία καταδεικνύουν επαρκώς τα οφέλη της λειτουργίας του κολυμβητηρίου, αφενός στο Πολυτεχνείο Κρήτης και αφετέρου στην ευρύτερη κοινωνία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά