Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης αποχώρησης πελατών

Lemontzoglou Xanthippi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F2BC49A6-1E11-4AA2-AADB-AEC796B39E86
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ξανθίππη Λεμοντζόγλου, "Συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης αποχώρησης πελατών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.43811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με τη χρήση πραγματικών δεδομένων από εταιρεία τηλεπικοινωνιών και αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης αναπτύσσονται μοντέλα πρόβλεψης αποχώρησης πελατών. Οι αλγόριθμοι που επιλέγονται χρησιμοποιούν μάθηση υπό επίβλεψη (supervised learning) ώστε να έχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης (prediction) μέσω ταξινόμησης (classification) των πελατών σε δύο κλάσεις, εν δυνάμει αποχωρησάντων ή μη. Ονομαστικά χρησιμοποιούνται λογιστική παλινδρόμηση, Bayes Νetwork (Bayesian αλγόριθμοι), Proximal SVM (αλγόριθμος μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης), SimpleCART ( δέντρα απόφασης), Multilayer perceptron (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) , Διαφορικός εξελιγκτικός αλγόριθμος και 3 αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα μεταθησιακά μοντέλα, Bagging , Random Forest (Bagging με randomization) και AdaBoostM1 (Boosting). Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση του ρόλου των μεταβλητών γίνονται τα παραπάνω πειράματα με σύνολα δεδομένων που προκύπτουν από τις μεθοδολογίες διαλογής μεταβλητών Chisquared, Infogain και Gainratio. Τα περιβάλλοντα υλοποίησης είναι Weka και Matlab. Η συγκριτική αξιολόγηση γίνεται από τη σκοπιά του customer analytics, κλάδο του business analytics. Στόχος να αξιολογηθούν τα μοντέλα ως προς την προβλεπτική τους ικανότητα ως προς τη χρήση τους στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης απώλειας πελατών, ώστε να διαφυλάττεται η βιωσιμότητα και κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά