Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Transient dynamic response of elastoplastic thick plates resting on Winkler-type foundation

Providakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/35546B26-0416-46DD-8185-285782B2C28D
Έτος 2000
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C.P. Providakis, "Transient dynamic response of elastoplastic thick plates resting on Winkler-type foundation," Nonl. Dynam., vol.23,no.3,pp. 285-302, 2000.doi:10.1023/A:1008308118214 https://doi.org/10.1023/A:1008308118214
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A direct domain/boundary element method (D/BEM) for the dynamicanalysis of elastoplastic thick plates resting on Winkler-typefoundation is presented. The formulation presented includes the effectsof shear deformation and rotatory inertia following Reissner–Mindlin'sdeformation theory assumption. The method employs the elastostaticfundamental solution of the problem resulting in both boundary anddomain integrals due to inertia, plasticity and foundation pressureterms. By discretizing the integral equations and integrating theresulting matrix equation of motion by an explicit time integrationscheme the history of the plate dynamic response can be obtained.Applications are shown for impacted elastoplastic Reissner–Mindlinplates with smooth boundaries on several different foundations.

Υπηρεσίες

Στατιστικά