Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Effect of supplemental damping on LRB and FPS seismic isolators under near-fault ground motions

Providakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/784AE5F6-1413-4FAD-A44D-7D75F0D8F4A3
Έτος 2009
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. P. Providakis, “Effect of supplemental damping on LRB and FPS seismic isolators under near-fault ground motions”, Soil Dyn. and Earth. Engineering,vol. 29 ,no.1, pp.80-89, 2009.doi:10.1016/j.soildyn.2008.01.012 https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2008.01.012
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Numerical simulations are performed to assess the effects of near-fault ground motions on base-isolated buildings that consist of either lead-rubber (LRB) or friction-pendulum system (FPS) bearings in addition to supplemented viscous dampers. While LRB and FPS isolation systems have been applied for a number of years, the addition of supplemental damping devices is being currently considered for strong ground motions to reduce the isolator displacements. However, the main problem in this case is that the addition of damping may increase both internal deformation and absolute accelerations of the superstructure and thus may defeat many of the gains for which base isolation is intended. In the present paper, a detailed and systematic investigation on the performance of LRB and FPS isolation systems, provided with supplemental viscous damping under the effect of near-fault ground motions, has been carried out by using commercial finite element software.

Υπηρεσίες

Στατιστικά