Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων με χρήση διαδικτυακής Choice Based Conjoint Analysis: η περίπτωση των Smartphone

Valavanis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8CF349ED-0CA8-4E20-830F-2FC9C777635D
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Βαλαβάνης, "Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων με χρήση διαδικτυακής Choice Based Conjoint Analysis: η περίπτωση των Smartphone", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.45571
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μέτρηση και ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων για κινητά τηλέφωνα τύπου Smartphone . Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων και έγινε εφαρμογή της μεθόδου Choice Based Conjoint Analysis (CBC) με χρήση του λογισμικού της Sawtooth Software. Το Smartphone ως καταναλωτικό προϊόν αναλύθηκε σε χαρακτηριστικά και επίπεδα και ο συμμετέχων στην έρευνα επέλεξε το περισσότερο προτιμητέο από μια σειρά διαδοχικών ομάδων υποθετικών προφίλ προϊόντων. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις αγοράς που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές για ένα επιπλέον επίπεδο κάποιου χαρακτηριστικού. Τέλος έγινε τμηματοποίηση της αγοράς με την χρήση του αλγόριθμου K-means στην Matlab . Οι καταναλωτές χωρίστηκαν σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές προτιμήσεις με σκοπό την επιλογή από πλευράς εταιρίας της αγοράς στόχου και την τοποθέτηση του κατάλληλου προϊόντος που καλύπτει τις ανάγκες τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά