Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών κινδύνων και εκτίμησης της επικινδυνότητας σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από βλαπτικούς παράγοντες σε ένα ευρύ πεδίο τυπικών κινδύνων διαφορετικού τύπου

Kourpa Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C66B6E81-8AD1-4290-93DF-457D411E4DF2
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Κουρπά, "Μοντελοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών κινδύνων και εκτίμησης της επικινδυνότητας σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από βλαπτικούς παράγοντες σε ένα ευρύ πεδίο τυπικών κινδύνων διαφορετικού τύπου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχα https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.52347
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η πλήρης μοντελοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών κινδύνων και εκτίμησης της επικινδυνότητας σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από βλαπτικούς παράγοντες σε ένα ευρύ πεδίο τυπικών κινδύνων διαφορετικού τύπου. Τη βάση της μοντελοποίησης αποτελεί η Ανάλυση Δένδρων Αστοχιών όπως εφαρμόζεται στη ανάλυση βιομηχανικής επικινδυνότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά