Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

DELMINET:  Μεθοδολογία  στήριξης  διαδικασιών  διεπιχειρησιακής  συνεργασίας  και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

Moustakis Vasilis, Bilalis Nikolaos, Νίκος Παναγιωτάκης, Νίκος Αλατσάς

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33BD0EC4-0947-4A73-8FA1-08F50BCA2903
Έτος 2003
Τύπος Σύντομη Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Β. Μουστάκης, Ν. Μπιλάλης, Ν. Αλατσάς, Ν. Παναγιωτάκης. (Νοέμβριος, 2003). DELMINET:  Μεθοδολογία  στήριξης  διαδικασιών  διεπιχειρησιακής  συνεργασίας  και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics. [Online]. Available: http://w
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την μεθοδολογία ανάπτυξης συστήματος στήριξης διαδικασιώνδιεπιχειρησιακής συνεργασίας και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, DELMINET, σταπλαίσια της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων σε μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής. Επίσης,παρουσιάζουμε την υπολογιστική αρχιτεκτονική του DELMINET, καταγράφουμε τα επιχειρησιακάοφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος και παρουσιάζουμε τις μελλοντικές προοπτικές του. Ηανάπτυξη του DELMINET προσανατολίστηκε στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων καιεπιδιώξεων:1. Έρευνα και καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος καιτην παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής.2. Συσχέτιση του κύκλου παραγωγής με την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του τελικούπροϊόντος.3. Δημιουργία περιβάλλοντος επιστημονικής υποστήριξης και ανταλλαγής πληροφοριών τωνμονάδων γαλακτοπαραγωγής.4. Εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης των δεδομένων.Η ανάπτυξη του DELMINET στηρίχθηκε στην χρήση των ακόλουθων υπολογιστικών εργαλείων (ταονόματα των οποίων είναι προφανώς εμπορικά κατοχυρωμένα): SQL Server 2000, PowerDesigner,Microsoft Access, Microsoft Visual Interdev, Macromedia Dream-Weaver, και IIS, MicrosoftInternet Information Server.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά