Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

An overview of the architectural methods used to manage the variableenvironmental influences on buildings in the mediterranean region

Papamanolis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/566F7641-9AA1-4605-B3B5-AAD5C2ABE8FA
Έτος 2014
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό χωρίς Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Papamanolis. (2014). An Overview of the Architectural Methods Used to Manage the Variable Environmental Influences on Buildings in the Mediterranean Region. Journal of Architectural Engineering Technology. [Online]. vol. 3, no 3. Available: http://www.omicsgroup.org/journals/an-overview-of-the-architectural-methods-used-to-manage-the-variable-environmental-influences-on-buildings-in-the-mediterranean-region-2168-9717.1000130.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Most of the environmental influences on buildings are variable by their very nature. This fact creates a need fordiverse solutions in energy and environmental design and construction that can facilitate optimum buildingperformance throughout the changing periods. Such solutions, in order to be successful, should be compatible withthe climatic, and more generally environmental, conditions that prevail in the region where they are applied.Solutions that satisfy these requirements can come from a wide variety of fields, ranging from vernaculararchitecture to applications of smart materials and technologies. This paper presents an overview of conventionaldesign and construction measures and practices for managing the variable environmental influences on buildings inthe Mediterranean region. To that end, it identifies the environmental factors whose variable behaviour influencesthe energy and environmental performance of the buildings that are subject to them, and it also evaluates theirimpact. The study goes on to describe and evaluate the design and construction choices and practices that areimplemented in buildings in the region to manage these influences. The aim of this work is to report on the maincharacteristics of these methods and investigate any ways in which they might be improved.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά