Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια ανάλυση και οικονομική αξιολόγηση των Π.Α.Ε.

Chelmis Ermis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BB03CEC7-F251-40B3-9A5C-C9FC221A22B8
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ερμής Χέλμης, "Πολυκριτήρια ανάλυση και οικονομική αξιολόγηση των Π.Α.Ε.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62261
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί έχει τίτλο: «Πολυκριτήρια Ανάλυση και Οικονομική Αξιολόγηση των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.)» και κάθε ένα από τα κεφάλαια, που την αποτελούν, αναλύει και διαφορετική πτυχή του θέματός μας. Η μελέτη διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια: Στο 1ο κεφάλαιο πραγματοποιείται η απαραίτητη ιστορική αναδρομή στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχικά αναζητείται μέσω ιστορικών αρχείων η προέλευση του «βασιλιά των σπορ». Στη συνέχεια καταγράφονται οι ημερομηνίες ορόσημο για την εξέλιξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και την θέσπιση των πρώτων αμοιβαίων κανόνων για το άθλημα. Παράλληλα περιγράφονται η εξέλιξή τους ιστορικά ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια αναλύεται η διαμόρφωση του σύγχρονου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις σημαντικότερες ιστορικές περιόδους της χώρας μας. Κλείνοντας την ιστορική αναδρομή γίνεται μια σύντομη αναφορά στο Κρητικό Ποδόσφαιρο, λόγω του τόπου συγγραφής της παρούσας διπλωματικής. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικότερο νομικό και οικονομικό πλαίσιο που περιβάλλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε πρώτη φάση διατυπώνεται η έννοια των Α.Α.Ε και συγκεκριμένα των Π.Α.Ε καθώς και η διαχρονική εξέλιξη των νομοθετικών διατάξεων που τις διέπουν. Επιπλέον παρουσιάζεται ενδεικτικά η οργανωτική δομή των τμημάτων μιας Π.Α.Ε μέσω οργανογράμματος. Ακολουθεί η αναφορά στο οικονομικό πλαίσιο που κατευθύνει τις ομάδες στην Ελλάδα της κρίσης, μέσω διατάξεων οικονομικής εξυγίανσης, ρυθμίσεων χρεών, οικονομικών καταστάσεων και φορολογίας. Αναλύονται οι οικονομικές λειτουργίες, καθώς και το σύστημα χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο F.F.P, το επίσημο ποδοσφαιρικό "μνημόνιο" της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Τέλος, παρουσιάζεται μια S.W.O.T ανάλυση για το ελληνικό προϊόν ποδοσφαίρου της Superleague συνολικά, και στα προβλήματα που θέτει εξετάζεται ως απάντηση η ενσωμάτωση δράσεων Ε.Κ.Ε στο άθλημα. Στο 3ο κεφάλαιο πραγματεύεται ο οικονομικός απολογισμός του ελληνικού ποδοσφαίρου και των επιμέρους ομάδων του δείγματος. Παράλληλα παρουσιάζοντε συγκρτικά στοιχεία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ως ανταγωνιστικά προϊόντα της ελληνικής Superleague, με σκοπό την ευρύτερη κατανόηση της διάρθρωσης των δεδομένων μας. Καταρχάς παρουσιάζεται η γενικότερη κατανομή των εσόδων καθώς και οι πηγές τους, αναλύοντας κυρίως το διάστημα 2011/12 – 2013/14 της επικείμενης ανάλυσής μας, αλλά και διαχρονικά. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα έσοδα από τα εισιτήρια, τις εμπορικές συμφωνίες των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των χορηγιών, καθώς και των ευρωπαϊκών συμμετοχών. Στο στόχαστρο της ανάλυσης βρίσκεται η μεγάλη χορηγική συνεργασία του Ο.Π.Α.Π, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο τοπίο της αγοράς του αθλητικού ιματισμού και των μεταβολών του. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναφορικά μεγάλης έρευνας, η συνολική επίδραση της Superleague στην εθνική οικονομία και στο ευρύτερο «οικοσύστημα» σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης. Στο 4ο κεφάλαιο, αναλύεται η συμπεριφορά των Π.Α.Ε σύμφωνα με τις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης της μελέτης, την χρηματοοικονομική, την οικονομική, και την αθλητική. Παρουσιάζονται τα δεδομένα του δείγματος καθώς και η μεθοδολογία ανάλυσης. Σύμφωνα με την αντίστοιχη συνεργατική γαλλική έρευνα αλλά και έπειτα από βιβλιογραφική επισκόπηση επιλέγονται οι δείκτες και εξετάζεται η μονοτονία τους ως προς την αγωνιστική αποδοτικότητα. Σε δεύτερη φάση, χρησιμοποιούμε τη πολυκριτήρια μέθοδο PROMETHEE, ώστε να επιτευχθεί η κατάταξη των Π.Α.Ε ανά κατηγορία αξιολόγησης. Εξειδικευμένη ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για την οικονομική ανεξαρτησία των Π.Α.Ε. Στο 5ο κεφάλαιο τέλος, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα ανά κατηγορία και συνολικά. Επιπλέον διατυπώνονται προοπτικές για το μέλλον με συγκεκριμένες προτάσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά