Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φύση, κεφαλαιακή συσσώρευση, κρίση και «πράσινα» ιδεολογήματα

Patelis Dimitris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/81E1E1A9-B353-4CE8-818F-1492CFC3B556
Έτος 2011
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δ. Πατέλης, "Φύση, κεφαλαιακή συσσώρευση, κρίση και «πράσινα» ιδεολογήματα", Θέσεις, τ. 115, Απρίλιος - Ιούνιος 2011.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο κείμενο αυτό προσδιορίζεται συνοπτικά από φιλοσοφική σκοπιά η αλληλεπίδραση φύσης και κοινωνίας, και η ιστορικά αναπτυσσόμενη αλληλεπίδραση της πρώτης με τη δεύτερη. Αναδεικνύεται η οικονομική διάσταση της φύσης, η λειτουργία των φυσικών πόρων, το πρόβλημα της σπανιότητας των φυσικών πόρων στη διαδικασία της παραγωγής και η αντιφατικότητα της αξιοποίησης της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου επί κεφαλαιοκρατίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δομική κρίση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος και στην αναγκαιότητα αλλαγής τεχνολογικού υποδείγματος για τη διέξοδο από την κρίση, μέσω της κλιμάκωσης της διαδικασίας επανεξοπλισμού-επαναπροσανατολισμού της παραγωγής. Τέλος, γίνεται αναφορά στην οικονομική, πολιτική και ιδεολογική σημασία του πλαισίου της «πράσινης ανάπτυξης», υπό το πρίσμα της επιτακτικής ανάγκης για την αναζωογόνηση της κεφαλαιακής συσσώρευσης τεχνολογικής αναδιάρθρωσης.

Υπηρεσίες

Στατιστικά