Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της αξιοποίησης προσωπικού – εφαρμογή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Bolanaki Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/14F4DA20-7F81-41D2-B934-7743A7C4DA2D
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Μπολανάκη, "Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της αξιοποίησης προσωπικού – εφαρμογή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62528
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται το θέμα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και εστιάζει στην ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού αναπτύσσοντας ένα μοντέλο εκτίμησης της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο μεταξύ άλλων μετράει το βαθμό αξιοποίησης ενός εργαζομένου σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, το συνολικό βαθμό αξιοποίησης όλων των εργαζομένων στο σύνολο των θέσεων του οργανισμού και προτείνει την βέλτιστη ανάθεση για το σύνολο των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας, ώστε να μεγιστοποιείται ο συνολικός βαθμός αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού σε μία επιχείρηση ή οργανισμό. Το μοντέλο εκτός των παραπάνω δύο βασικών λειτουργιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων όπως στον προσδιορισμό αναγκών σε προσωπικό, στην επιλογή νέου προσωπικού (προσλήψεις) ,στην ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, στην ανάπτυξη των εργαζομένων, στις προαγωγές, στην αξιολόγηση των εργαζομένων κ.λπ. Η μορφή του είναι αρκετά παραμετρική ώστε εύκολα να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού ή σε κάθε άλλη επιχείρηση/οργανισμό.Στο πλαίσιο της εργασίας αρχικά γίνεται μία θεωρητική παρουσίαση τι είναι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και παρουσιάζονται οι βασικές της λειτουργίες σε μία επιχείρηση ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάπτυξη του μοντέλου εκτίμησης της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και η εφαρμογή του στο διοικητικό προσωπικό ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά