Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με αυτό των χωρών της Νότιας Ευρώπης

Nikolaraki Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BCD07B3F-6475-4DA7-8854-A11594EFAB4A
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Νικολαράκη, "Συγκριτική αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με αυτό των χωρών της Νότιας Ευρώπης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62544
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές την τελευταία δεκαετία με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Η δυναμική του χρηματοπιστωτικού συστήματος επηρεάζεται από το εξελισσόμενο περιβάλλον και κατευθύνει την στρατηγική των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες από τις τράπεζες της Ελλάδας για τα έτη 2004-2014, οι οποίοι συγκρίνονται με τους αντίστοιχους δείκτες τραπεζών της Ιταλίας και της Ισπανίας, περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης των οποίων η οικονομία υπέστη ανάλογη ύφεση με την Ελληνική. Συγκεκριμένα, κάθε χρηματοοικονομικός δείκτης αναλύεται ποιοτικά μέσω της επισκόπησης της διαχρονικής πορείας της μέσης τιμής του για το σύνολο των τραπεζών του δείγματος κάθε χώρας. Έπειτα, χρησιμοποιείται η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE II, για την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών που που «επέζησαν» από την κρίση, των τριών ιταλικών και τριών ισπανικών για το χρονικό διάστημα 2005-2012. Τέλος, πραγματοιποιείται μια επιπλέον εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου για τις ελληνικές τράπεζες πριν τις μαζικές συγχωνεύσεις, δηλαδή για τα έτη 2004-2010.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά