Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιδόσεις επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης

Kontogeorgou Stamatina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0519090B-F240-478D-92F1-24BC7D7A0C12
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταματίνα Κοντογεώργου, "Επιδόσεις επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62780
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και πιο συγκεκριμένα από το 2009 έως και το 2013, δηλαδή για μια πενταετία. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιλέχθηκε, προκειμένου να δοθεί έμφαση στα πρώτα χρόνια εμφάνισης της οικονομικής κρίσης, και πως επηρεάστηκαν οι επιχειρήσεις. Τα δεδομένα του έτους 2014, δεν χρησιμοποιήθηκαν διότι δεν ήταν διαθέσιμα για ορισμένες επιχειρήσεις, συνεπώς για λόγους ομοιομορφίας, σωστής και έγκυρης ανάλυσης, η έρευνα περιορίστηκε μέχρι και το έτος 2013. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, είναι να αναλύσει και να προσδιορίσει με τη βοήθεια υπολογισμού μιας σειράς αριθμοδεικτών την οικονομική θέση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στην πενταετία που προαναφέρθηκε, το οποίο αποτελεί ένα κομβικό χρονικό διάστημα για την ελληνική και όχι μόνο αγορά. Ωστόσο, η επιλογή των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες αριθμούν τις είκοσι (20), επιλεχθεισών ως οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις με αύξηση θέσεων εργασίας, για τα έτη 2011, 2012, αποδεικνύουν ότι η σωστή επενδυτική πολιτική, η οποία βασίζεται κυρίως σε ίδια κεφάλαια και η συνετή αναπτυξιακή πολιτική, αποτελούν την επιτυχία αυτών, εξασφαλίζοντας τους μια ισορροπημένη πορεία ανεξαρτήτως των δυσχερειών που θα προκύψουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά