Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων από τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας σε επιλεγμένο δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων

Mylonakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5F4EC577-77D4-4F08-903F-703367E4B40E
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Μυλωνάκης, "Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων από τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας σε επιλεγμένο δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63271
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας σε επιλεγμένο δείγμα του Ελληνικού χώρου και πιο συγκεκριμένα τριών επιχειρήσεων, INTRACOM, ΟΤΕ και ALPHA BANK. Η λήψη αποφάσεων, η δημιουργία παρακίνησης, η εφαρμογή σωστού ελέγχου και η ύπαρξη σωστού ηθικού είναι αποτέλεσμα ενός σωστά εγκαταστημένου συστήματος μέσα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. Η έρευνα διεξήχθη με ηλεκτρονική μορφή ερωτηματολογίων με συνολικό δείγμα 120 ερωτηματολόγια. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, είναι ο προσδιορισμός των μορφών εσωτερικής αμφίδρομης επικοινωνίας (της διοίκησης προς τους εργαζομένους και αντιστρόφως) και ο βαθμός ικανοποίησης τους. Είναι σημαντικό λοιπόν, να μελετηθεί και να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν να εφαρμόζουν την θεωρία της επικοινωνίας και κατ’ επέκταση τα μέσα-δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή και την διαχείριση της επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά