Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνοοικονομική μελέτη ίδρυσης ξενοδοχειακής μονάδας

Kalogerakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6F1F1279-7EE4-4FFF-8D31-BEECB8DBBEC3
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Καλογεράκης, "Τεχνοοικονομική μελέτη ίδρυσης ξενοδοχειακής μονάδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63471
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται μια ξενοδοχειακή μονάδα και να τονίσει το ρόλο που έχει το ανθρώπινο δυναμικό στη λειτουργία αυτής. Γίνεται ανάλυση της ελληνικής τουριστικής αγοράς παρουσιάζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, εξηγώντας παράλληλα το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ποιότητας, στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Αναφέρεται το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας και στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον τουρισμό. Μετά την παρουσίαση και ανάλυση όλων όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, γίνεται παρουσίαση σε μια ειδικότερη ανάλυση και μελέτη μίας παραθεριστικής ξενοδοχειακής μονάδας στον Δήμο Ακράτας Αχαΐας. Κλείνοντας γίνεται ανάλυση όλων των οικονομικών στοιχείων, όπως το κόστος της επένδυσης, τα έξοδα, οι δαπάνες και οι αποσβέσεις της επιχείρησης για τρία πιθανά σενάρια: το σενάριο αναμενόμενης κατάστασης, το απαισιόδοξο σενάριο και το αισιόδοξο σενάριο. Τα τρία αυτά σενάρια διαφοροποιούνται ως προς το ποσοστό των κρατήσεων κάθε μήνα του έτους. Τέλος συγκρίνονται τα οικονομικά αποτελέσματα των τριών σεναρίων με την μέθοδο του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) και εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά