Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η εξέλιξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των κρητικών αγροτικών προϊόντων για τα έτη 2006-2013 και η πρόβλεψη για την μετέπειτα πορεία τους

Diafonidi Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C708454F-A036-4F7C-A5F8-3DD54A5A81AA
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Διαφωνίδη, "Η εξέλιξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των κρητικών αγροτικών προϊόντων για τα έτη 2006-2013 και η πρόβλεψη για την μετέπειτα πορεία τους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63631
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της πορείας που καταγράφει τα τελευταία χρόνια, καθώς και η πρόβλεψη για την μετέπειτα εξέλιξη του, ένας εκ των πιο σημαντικών και προσοδοφόρων κλάδων των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων στην χώρα μας, αυτός της αγροτικής παραγωγής. Η ανάλυση εστιάζει στην περιοχή της Κρήτης και αφορά σε στοιχεία και των τεσσάρων νομών του νησιού για τις οικονομικές περιόδους 2006-2013, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εξέλιξη των εμπορευματικών ροών και το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών της περιόδου αυτής.Στην εν λόγω μελέτη έχουν επιλεγεί έξι κατηγορίες αγροτικών προϊόντων (ελαιόλαδο, νωπά κηπευτικά, φρούτα, κρασί, σταφίδα, μέλι) από τις καταστάσεις του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, καθώς παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον τόσο όσο αφορά στον όγκο, όσο και στην αξία πωλήσεών τους. Οι προαναφερθείσες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων εξάγονται σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποτελούν ορισμένους από τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους, αλλά και σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως. Το θεωρητικό μέρος της διατριβής αναφέρεται στο εννοιολογικό πλαίσιο της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων αυτής, καθώς και στις εξαγωγές, την ανταγωνιστικότητα και τον δεσμό- αντίχτυπο τους στην τοπική αγορά στην οποία και δραστηριοποιούνται. Όσον αφορά στο ερευνητικό μέρος, αυτό αποτελείται από την καταγραφή και την απεικόνιση της πορείας των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, για την δεδομένη χρονική περίοδο, μέσω της μεθόδου των χρονοσειρών, η οποία στηριζόμενη στις "ιστορικές" τιμές που καταγράφει μία μεταβλητή, επιδιώκει να προσδιορίσει τις μελλοντικές τιμές της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά