Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη επέκταση συστήματος μεταφοράς σε απομονωμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Skandalaki Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E66DA0DF-39D7-4E4F-B393-E4D8145F2FB0
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα Σκανδαλάκη, "Βέλτιστη επέκταση συστήματος μεταφοράς σε απομονωμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64062
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H επέκταση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), και ειδικότερα των Συστημάτων Μεταφοράς (ΣΜΗΕ) υπό συνθήκες υψηλής διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελεί σημαντικό ερευνητικό πεδίο, κυρίως λόγω της αλματώδους ανάπτυξης των ΑΠΕ. Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει από την αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και η επακόλουθη ενίσχυση του δικτύου, με στόχο την εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας αλλά και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του συστήματος, οδηγεί στην αναζήτηση μεθόδων ελαχιστοποίησης του κόστους επέκτασης του, υπό συγκεκριμένους περιορισμούς. Η παρούσα Μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στην παρουσίαση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την επίδραση τους στο Σύστημα Μεταφοράς. Αρχικά, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεγάλης Διείσδυσης ΑΠΕ σε ΣΗΕ και οι μέθοδοι μοντελοποίησης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Στη συνέχεια, περιγράφονται το πρόβλημα της επέκτασης του δικτύου μεταφοράς με ΑΠΕ, η μαθηματική του διατύπωση, καθώς και ο γενετικός αλγόριθμος, ο οποίος αναπτύχθηκε για την ελαχιστοποίηση του κόστους και επομένως τη βελτιστοποίηση της επέκτασης του δικτύου, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και γενικότερα περιορισμούς. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε στο απομονωμένο σύστημα της Κρήτης, του οποίου η μοντελοποίηση και η προσομοίωση υλοποιήθηκε με τη βοήθεια των προγραμμάτων Matlab και Matpower.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά