Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εντοπισμός πηγών κινδύνων στη διαδικασία εκτίμησης επαγγελματικoύ κινδύνου

Nterekas Alexios-Serafeim

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/559F1A8A-0141-4CF6-9FA0-67F34C7E9F72
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξιος-Σεραφείμ Ντερέκας, "Εντοπισμός πηγών κινδύνων στη διαδικασία εκτίμησης επαγγελματικoύ κινδύνου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64937
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η παρουσίαση διαδικασιών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας, ώστε να διευκολύνονται οι μηχανικοί ασφαλείας στην εφαρμογή τους. Μετά από περιγραφή του νομοθετικού πλαισίου για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, θα γίνει μία ανασκόπηση των μεθοδολογιών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και θα εξεταστούν κατευθυντήριες γραμμές για τους αναλυτές. Το κύριο μέρος της διπλωματικής θα αφορά την εκτενή περιγραφή των βλαπτικών κινδύνων στους χώρους εργασίας π.χ. χημικοί και βλαπτικοί παράγοντες, ώστε οι μηχανικοί ασφαλείας να βρίσκουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα ενισχύσουν την κρίση τους στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας των βλαπτικών παραγόντων. Τέλος, η διπλωματική θα προσφέρει επιλεγμένες περιγραφές περιπτώσεων για την εφαρμογή της προτεινόμενης διαδικασίας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά