Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Decision making via semi-supervised machine learning techniques

Protopapadakis Eftychios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/889E8854-A8E6-44EE-9C09-2FA0198CB968
Έτος 2016
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Eftychios Protopapadakis, "Decision making via semi-supervised machine learning techniques", Doctoral Dissertation, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65064
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο όρος μάθηση με μερική επίβλεψη αναφέρεται σε ένα ευρύ πεδίο τεχνικών μηχανικής μάθησης, οι οποίες χρησιμοποιούν τα μη τιτλοφορημένα δεδομένα για να εξάγουν επιπλέον ωφέλιμη πληροφορία. Η μερική επίβλεψη αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία και την αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων και τα όποια κόστη σχετίζονται με αυτά (π.χ. χρόνος επεξεργασίας, ανθρώπινα λάθη). Απώτερος σκοπός είναι η ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, κανόνων ή προτάσεων. Τα μοντέλα λήψης απόφασης που χρησιμοποιούν τεχνικές μερικής μάθησης έχουν ποικίλα πλεονεκτήματα. Σε πρώτη φάση, χρειάζονται μικρό πλήθος τιτλοφορημένων δεδομένων για την αρχικοποίηση τους. Στη συνέχεια, τα νέα δεδομένα που θα εμφανιστούν αξιοποιούνται και τροποποιούν κατάλληλα το μοντέλο. Ως εκ τούτου, έχουμε ένα συνεχώς εξελισσόμενο μοντέλο λήψης αποφάσεων, με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.Τεχνικές που προσαρμόζονται εύκολα και οικονομικά είναι οι κατεξοχήν κατάλληλες για τον έλεγχο συστημάτων, στα οποία παρατηρούνται συχνές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας. Ενδεικτικά πεδία εφαρμογής εφαρμογής ευέλικτων συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων με μερική μάθηση είναι: η επίβλεψη γραμμών παραγωγής, η επιτήρηση θαλάσσιων συνόρων, η φροντίδα ηλικιωμένων, η εκτίμηση χρηματοπιστωτικού κινδύνου, ο έλεγχος για δομικές ατέλειες και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά