Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Detection and semantic analysis of objects and events through visual cues

Makantasis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7B1432ED-164C-428C-B423-72C0D594D352
Έτος 2016
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Konstantinos Makantasis, "Detection and semantic analysis of objects and events through visual cues", Doctoral Dissertation, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65351
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή αριθμεί δέκα τεχνικά κεφάλαια τα οποία οργανώνονται σε τρία διαφορετικά μέρη. Κάθε μέρος εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές της σημασιολογικής ανάλυσης οπτικού περιεχομένου. Το πρώτο μέρος αποτελέιται από τέσσερα κεφάλαια και έχει το τίτλο «Από Αντικείμενα σε Γεγονότα». Αυτό το μέρος εστιάζει στην ανάλυση και ανάπτυξη τεχνικών για την αξιοποίηση της οπτικής πληροφορίας σε εικόνες και βίντεο με στόχο την ανίχνευση αντικειμένων. Επίσης εξετάζει πώς η πληροφορία για τα αντικείμενα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με γεγονότα. Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια στα οποία αναπτύσσονται τεχνικές μηχανική όρασης για την αντιμετώπιση τρίων πραγματικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα, (α) αναπτύσσεται ένα σύστημα για την ανίχνευση ανθρωπίνων πτώσεων σε εσωτερικά περιβάλλοντα, (β) ένα σύστημα επιτήρησης παράκτιων περιοχών και (γ) ένα σύστημα αναγνώρισης ανθρώπινης δραστηριότητας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.Το δεύτερο κεφάλαιο έχει τίτλο «Από Μη-δομημένα Δεδομένα σε Αντικέιμενα». Σε αυτό το μέρος (α) μελετώνται μέθοδοι για την επεξεργασία και αξιοποίηση οπτικής πληροφορίας εικόνων που είναι αποθηκευμένες σε ετερογενής βάσεις δεδομένων του διαδυκτίου και (β) αναπτύσσονται μέθοδοι για την οργάνωση της μη-δομημένης οπτκής πληροφορίας, η οποία χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση αντικειμένων ενδιαφέροντος.Το τρίτο μέρος έχει τίτλο «Πέρα από το Οπτικό Φάσμα» και εστιάζει στην ανάλυση θερμικών και υποερφασματικών δεδομένων. Περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Το πρώτο παρουσιάζει έναν καινοτόμο αλγόριθμο για αφαίρεση φόντο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θερμικών δεδομένων, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει μια μέθοδο για την αναγνώριση υλικών μέσω επεξεργασίας υπερφασματικών δεδομένων.Καθε ένα από τα παραπάνω προβλήματα προσεγγίζεται μέσα από το μεθοδολογικό πλάισιο εργασίας που έχει προταθέι από τον David Marr. Αρχικά ορίζεται το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε, ποιοί είναι οι περιορισμοί και ποιές οι απαιτήσεις, εξηγούνται ποιοί υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν και για ποιο λόγο. Εν συνεχεία, σχεδιάζεται και υλοποιείται η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος και περιγράφονται με λεπτομέρεια η ενδιάμεσες αναπαραστάσεις της οπτικής πληροφορίας, όπως επίσης η είσοδος και η έξοδος της μεθόδου. Τέλος, κάθε μέθοδος που προτείνεται αξιολογείται τόσο με συνθετικά όσο και με πραγματικά δεδομένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά