Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θερμομηχανική ανάλυση κοχλιωτού συνδέσμου μεταλλικών κατασκευών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Lappas Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F58BBCA8-2482-4B9E-99CD-39EAB9249E11
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Λάππας, "Θερμομηχανική ανάλυση κοχλιωτού συνδέσμου μεταλλικών κατασκευών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η προσομοίωση της συμπεριφοράς μιας μεταλλικής κατασκευής από χάλυβα, με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στο περιβάλλον διεπαφής ABAQUS, τόσο σε θερμικό όσο και σε μηχανικό επίπεδο. Βασικός σκοπός είναι η παρουσίαση της συμπεριφοράς του μοντέλου σε συνθήκες φόρτισης, που προέρχονται ενδεχομένως από κάποια σεισμική δραστηριότητα, με παράλληλη επενέργεια θερμότητας από πιθανή φωτιά που έχει ξεσπάσει. Θα διερευνηθεί αρχικά, η επίδραση της φωτιάς στην αντοχή της κατασκευής οδηγώντας ενδεχομένως σε πρόωρη αστοχία και δεύτερον, η συμπεριφορά του φορέα στην περιοχή της σύνδεσης.Θα εξετάσουμε δύο σενάρια, στο πρώτο σενάριο, θα γίνει ανάλυση του μοντέλου χωρίς να ληφθεί υπό’ ψιν η μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων από την αύξηση της θερμοκρασίας. Αντίθετα, στο δεύτερο σενάριο θα συμπεριληφθεί η μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων από την αύξηση της θερμοκρασίας οδηγώντας σε μία σειρά από αλλαγές στην ανάλυση μας, όπως η τιμή του μέτρου ελαστικότητας και η τάση διαρροής για διαφορετικές θερμοκρασίες.Θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων της θερμομηχανικής μελέτης χωρίς η θερμοκρασία να επιδρά στις μηχανικές ιδιότητες τις κατασκευής με την θερμομηχανική μελέτη που η θερμοκρασία επιδρά στις μηχανικές ιδιότητες της κατασκευής. Η σύγκριση αυτή, θα είναι ως προς την μορφή του διαγράμματος φορτίου – μετατόπισης, ως προς την διαρροή στην κατασκευή, ως προς τη συμπεριφορά της διεπιφάνειας (άνοιγμα αυτής) και προς την μορφή του φορέα κατά την αστοχία (πλαστική παραμόρφωση).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά