Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της μεθόδου της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων στα πλαίσια της διοίκησης ολικής ποιότητας

Giouzepis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA8087ED-42BA-4AD0-A0E6-D530EA5207A8
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Γκιουζέπης, "Εφαρμογή της μεθόδου της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων στα πλαίσια της διοίκησης ολικής ποιότητας", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται εφαρμογή της μεθόδου της Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων (Ι.Κ.Ε) -Βalanced Scorecard (B.Sc.) σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα της Κρήτης. Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο υποστήριξης και αξιολόγησης των στρατηγικών αποφάσεων μέσα σε μια επιχείρηση, βιομηχανία ή δημόσιο οργανισμό μέσω της αποτελεσματικής μέτρησης των επιχειρησιακών επιδόσεων. Αποτελεί επίσης κρίσιμο εργαλείο για την ευθυγράμμιση των βραχυπρόθεσμων ενεργειών με την στρατηγική της εταιρείας αλλά και μέσο επικοινωνίας καθώς δίνει τη δυνατότητα μετάφρασης της στρατηγικής της εταιρείας και μετάδοσής της στους εργαζομένους. Βασίζεται στην ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών μέτρησης της επιχειρηματικής αποδοτικότητας, χρησιμοποιώντας οικονομικές και μη επιδόσεις. Η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης, η εστίαση στον πελάτη και ο αναλυτικός καθορισμός επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελούν τα βασικά στοιχεία εφαρμογής της μεθόδου στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι σημαντικότερες διαστάσεις του μοντέλου αφορούν την οικονομική διάσταση, τη διάσταση των πελατών, τη διάσταση των εσωτερικών διαδικασιών (διαδικασίες, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, κ.λπ.) και τέλος τη διάσταση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης (καινοτομία, συνεχής βελτίωση, κ.λπ.). Ξεκινώντας τη μεθοδολογία θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το όραμα και η αποστολή της εταιρείας. Μέσω αυτών, αποτυπώνονται οι στρατηγικοί στόχοι ανά διάσταση και στη συνέχεια διαμορφώνεται ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο δεικτών επίδοσης (ΚPI -Key Performance Indicators) για κάθε διάσταση. Χρησιμοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία αναλύονται οι τιμές για κάθε δείκτη, σε σχέση πάντα με την τιμή στόχο και διαμορφώνονται κατάλληλα γραφήματα επίδοσης, τόσο συνολικά, όσο και για κάθε διάσταση. Από τα εξαγόμενα αποτελέσματα η εταιρεία είναι ικανή να αξιολογήσει τις επιδόσεις της και να προσαρμόσει την στρατηγική της, σε συμφωνία με τους στόχους που έχουν καθοριστεί. Τέλος, στα πλαίσια της εφαρμογής γίνονται προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής και την γενικότερη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά