Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μια εμπειρική ανάλυση

Aggelatou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/95A8AB48-67F5-4190-B25E-D30FD2EFEE68
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Αγγελάτου, "Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μια εμπειρική ανάλυση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας, στις σύγχρονες αγορές οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε έξαρση, εξαιτίας της ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Αυτό συμβαίνει, διότι οι εταιρείες που πραγματοποιούν Σ&Ε λαμβάνουν μεγάλη οφέλη από τέτοιου είδους συμφωνίες. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε διαφορετικούς κλάδους, να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να εδραιώσουν τη θέση τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών κάποιων εταιρειών που πραγματοποίησαν Σ&Ε από το 1997 έως και το 2015 και πως μια τέτοιου είδους συμφωνία επηρέασε τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ένα χρόνο μετά τη συμφωνία σε σχέση με ένα χρόνο πριν.Στην επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκαν 1691 εταιρείες – εξαγοραστές και 1953 εταιρείες – στόχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η σύγκριση των χρηματοοικονομικών δεικτών έγινε με το πρόγραμμα SPSS χρησιμοποιώντας την μέθοδο πολυμεταβλητής ανάλυσης διασποράς (MANOVA) και τον έλεγχο υποθέσεων t για ζευγαρωτά δείγματα (Paired Sample T-test).Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται λόγος για τις έννοιες των Σ&Ε, καθώς και μια ιστορική αναδρομή από τη δεκαετία που πρωτοεμφανίστηκαν έως και σήμερα. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά τα κίνητρα τα οποία οδηγούν σε συμφωνίες Σ&Ε, οι παράγοντες επιτυχίες και αποτυχίας μιας συμφωνίας, ενώ καταγράφηκαν και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στο τρίτο μέρος, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν. Τέλος, στο τέταρτο μέρος της εργασίας καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά